Závlahové systémy - dodávka a montáž

Automatické systémy lze využít k zavlažování veškeré zeleně na zahradě. Pro zalévání travnatých ploch jsou nejlepší postřikovače, naopak pro výsadby se nejlépe osvědčí kapková závlaha.

Automatický závlahový systém

Tento systém má mnohé výhody, pracuje podle předem nastaveného programu, a jak již plyne z názvu, pracuje naprosto automaticky. V případě deštivého počasí nemusíte chodit závlahu vypínat. Vypnutí zajistí dešťový senzor, který neustále měří vlhkost a objem srážek. Voda se ze zdroje, tedy ze studny či vodovodního řádu rozvádí pomocí potrubí uloženého pod zemí. Potrubní systém tvoří speciální tlakové hadice, na jejichž výstupech jsou instalována koncová zařízení, tedy postřikovače, která dodávají potřebnou vodu rostlinám. Všechny automatické závlahové systémy jsou citlivé na množství vody, která systémem proteče za určitou dobu. Pokud tlak vody není dostatečný podle potřeby závlahového systému, rozdělí se rozvod vody na několik na sobě nezávislých větví. Závlaha pak pokračuje systémem, kdy je vždy zapojena pouze jedna větev a později zase jiná. Tím se dosáhne zavlažení celého pozemku bez toho, aby byly problémy s potřebným tlakem vody. Do jednotlivých větví je voda vpouštěna elektromagnetickými ventily, které spíná závlahový počítač.

Instalace závlahového systému

Instalovat závlahový systém vyžaduje delší dobu. Rozhodně to nezvládnete za víkend. Naprosto ideální je, pokud se rozhodnete pro instalaci závlahového systému v době, kdy probíhá realizace celé zahrady. Závlahový systém může být tak zahrnut již v projektu zahrady. Tím ušetříte nejen peníze, ale především práci a čas. Většinou, zejména u starších zahrad se však pořizuje závlahový systém dodatečně. Není to zase až takový problém. Jen musíte počítat s výkopovými pracemi a jejich pozdějším zapravením. Dokonce to má i své výhody, již jste přesně rozhodnuti pro rozložení i styl a způsob výsadby celé zahrady a tak závlahový systém necháte rozvést přesně podle svých potřeb. Nejdříve se vždy určí rozložení a umístění postřikovačů vzhledem k tvaru a rozložení zahrady. Důležité je i to, kde bude výsadba a kde trávník. Každá část zahrady se může zavlažovat jiným způsobem. Trávník může být postřikován a zelenina i okrasná zahrada může být zavlažována** kapkovým systémem**. Vždy záleží na domluvě a objednávce. Jakmile je vše rozvrženo, začne se s** výkopovými pracemi**. Ty musí být provedeny tak, aby celý systém na sebe navazoval. To znamená, že pokud instalaci brání například kus betonu, je nutné ho odsekat, pokud chodníček, je nutné ho pokopat nebo rozebrat a pak znovu položit.

Závlahový systém, realizace a výstavba

Přes všechno se při výkopových pracích postupuje velmi opatrně tak, aby stávající výsadba byla narušena co možná nejméně. Jakmile jsou dokončeny výkopové práce, začne se pokládat** tlaková hadice**. Tato hadice je opravdu neustále pod tlakem vody, proto je nutné pečlivé zajištění všech spojů. Na tlakovou hadici jsou napojeny rychlospojné zásuvky, takzvané hydranty, do kterých se později může připojit zahradní hadice. Dál se připojují jednotlivé postřikovače, zdroj vody a ovládací jednotka, včetně rozvodu kabeláže pro ovládání. Zavlažovací systém využívá ke svému chodu bezpečné napětí dvacet čtyři voltů. Není tedy nutná bezpečnostní ochrana kabelů. Přesto se jednotlivé kabely pokládají až pod závlahu. Je to bezpečnější i z důvodu možnosti přerušení kabelu. Nyní proběhne konečné rozvětvení závlahy do jednotlivých sekcí, propojení postřikovacích zařízení až po koncové postřikovače. Následně se celý systém odzkouší.

Kalibrace zavlažování

Na úplný závěr proběhne kalibrace zavlažování v záhonech a kontrola těsnosti. Koncové postřikovače dostanou definitivní místo a může se začít zahrnovat. U zahrnování se používá technologie, kdy se hlína upěchuje tak, že později dochází k minimálnímu sesedání terénu v místech výkopů. Jakmile je vše zahrnuto, zarovnáno a upraveno, namontuje se dešťový senzor, seřídí se dostřik postřikovačů a nastaví se ovládací jednotka.

Jaké výhody má zavlažovací systém?

Samozřejmě vás zbaví starostí o závlahu, každodenního běhání s konvemi a ušetří vám také čas. Ačkoli se to může zdát nepravděpodobné, tak vám ušetří i peníze. Klasickým způsobem zalévání nikdy nedosáhnete rovnoměrné závlahy. Konvemi sice rostliny zalijete, ale velká část vody se odpaří zejména, když jsou velká horka. Musíte tak použít na zalévání až čtyřikrát větší množství vody, než potřebujete na závlahu pomocí automatického závlahového systému. A přesto vám rostliny nebudou zdaleka růst jako, když použijete řízenou závlahu.

Automatický závlahový systém

Další výhoda je, že nemusíte nikoho shánět, když odjedete na dovolenou. Automatický závlahový systém se vám o zahradu postará sám. A navíc, pokud chcete mít krásnou zahradu a zároveň rádi a často cestujete, můžete využít možnosti, kdy se řízenou závlahou dá zavlažovat i skleník a truhlíky. To ovšem má i výhodu, která se závlahu zase až tak nesouvisí. Jde o možnost vykradení v době dovolené. Většina zlodějů se orientuje i podle stavu květin v truhlících a na zahradě. Pokud zaléváte klasicky, většinou před odjezdem truhlíky dáte na místo, kde nepraží slunce, sundáte je z oken a to je znamení pro zloděje. Ovšem pokud zavlažujete automaticky, nic nesundáváte a po celou vaši dovolenou vypadají vaše květiny v truhlících báječně. Závlahový systém také nenarušuje vzhled vaší zahrady. Po položení hlína běžně zaroste květinami či trávníkem a tak nic není vidět.Pouze pokud zavlažujete výsuvnými postřikovači, tak se vysunou ze země a po zavlažení se zase schovají. Maximální úspora vzniká také tím, že závlahový systém zalévá podle počasí, neplýtvá tedy vodou. Celý systém se také velmi jednoduše ovládá.

Za kolik závlahový systém pořídíte?

Ceny ovlivňuje více faktorů. Orientačně však lze říci, že automatické závlahy stojí sto až sto padesát korun za metr čtvereční zahrady. Cena je samozřejmě bez DPH. U menší zahrady o rozloze do pěti set metrů čtverečních vychází cena asi padesát až sedmdesát pět tisíc korun. Zavlažování větších zahrad o rozloze tisíc metrů čtverečních obvykle nepřekročí částku sto padesát tisíc korun. Pro stanovení přesné ceny je však zapotřebí pozemek přesně proměřit a vše důkladně propočítat.

Zavlažovací systém a projekt

Na dnešním trhu najdete automatické zavlažovací systémy pro instalaci svépomocí. Většinou jde o systémy určené pro velmi malé zahrady, nebo pro péči o balkonové květiny. Může to být zavlažovací systém pro skleníky. Všechny tyto systémy jsou vlastně malou stavebnicí, která je velmi podobná zavlažovacím systémům, které pokládají velké firmy. Ovšem rozdíl je v materiálu, ve způsobu pokládky i v bezpečnosti celého systému. Pokud tedy chcete zavlažovat svou zahradu efektivně, bezpečně a úsporně, uděláte nejlépe, pokud se obrátíte na odborníky. Ti vám vypracují projekt, přesně pro potřeby zahrady a následně ho i zrealizují. Závlahový systém je otázkou poměrně velké investice. Některé specializované firmy mají ověřené systémy, které jsou požívané opravdu na celém světě. Je dobré si proto projít nabídku na trhu, protože nabídky jednotlivých firem se mohou velmi lišit.

Závlahové systémy pro velké plochy

Závlahové systémy jsou velmi potřebné a žádané pro golfová hřiště a sportovní plochy, ke kterým patří například fotbalová hřiště, tenisové kurty, stadiony aj. Každá plocha, která se liší nejen rozměrem, ale také využitím, vyžaduje odlišné podmínky ohledně** potřeby vody**. A tak je třeba při návrhu i následné realizaci tento důležitý parametr zohlednit. U velkých ploch se upouští od manuálního zajištění pravidelné zálivky, a to nejen z důvodu nemožnosti dosáhnutí rovnoměrné zálivky, ale také času, provozních nákladů, mezd zaměstnanců aj. Automatické závlahové systémy určené pro velké plochy provozní náklady naopak snižují a nevyžadují ani nijak složitou obsluhu. V neposlední řadě jsou pak závlahové systémy zárukou reprezentativnosti dané plochy. Budete se moci pyšnit nejen velkým, ale také skutečně zeleným a udržovaným golfovým, fotbalovým hřištěm.

Realizace zahrad

Vedle závlahových systémů se stává velmi žádanou službou realizace zahrad, ať už soukromých, nebo firemních, veřejných aj. V rámci realizace zahrady na klíč se s Vámi vybranou firmou můžete dohodnout na modulaci terénu ručně a technikou, dále výsadbě, výsevu trávníku, či na pokládce již hotových předpřipravených trávních drnů, na instalaci závlahového systému, na případné umístění zahradních staveb (altánek, pergola, jezírko aj.). A co se zahradnickým projektem, dodáním materiálu, ale i zajištění potřebných povolení? Vše zmíněné můžete nechat na firmě, která se na kompletní realizace zahrad specializuje. Vy jen můžete přihlížet, konzultovat, nebo se nechat zcela překvapit hotovým dílem, až přijedete z dovolené, služební cesty apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6275 (zahradnimagazin.cz#9815)


Přidat komentář