Rez růžová

S postupem času se na horní straně listů objevují žluté až oranžové skvrny a na spodní straně, drobné, žluté prášivé kupky letních výtrusů. Koncem léta a na podzim se na listech růží objevují černé kupky zimních výtrusů.

Rez růžová (Phragmidium mucronatum, Phragmidium rosae)

Rez se objevuje na jaře. Brzy po vyrašení listů růží, se na starších větvích, později i na listech, výhonech a kališních lístcích objevují světle oranžové až oranžové plodničky, které se šíří do okolí. Výtrusy jsou produkovány i na napadených rostlinných zbytcích. K šíření dochází za pomoci větru, vody a také hmyzu. S postupem času se na horní straně listů objevují žluté až oranžové skvrny a na spodní straně, drobné, žluté prášivé kupky letních výtrusů. Koncem léta a na podzim se na listech růží objevují černé kupky zimních výtrusů. Při silnějším napadení dochází k předčasnému opadu listů a k deformacím, a to především na mladých listech a stoncích. Rez napadá růže během chladnějšího a vlhkého počasí (dlouhé mlhy, silné rosy, delší deště).

Chemická ochrana rostlin pro rzi

Vhodné je použití fungicidních přípravků jako je například BAYCOR 25 WP, DITHANE M 45, SAPROL NEW. Postřiky je zpravidla nutné opakovat v intervalu přibližně 10 dnů až do nápravy stavu. Pokud provádíme preventivní ochranu je třeba začít od poloviny června. Do konce září pak stříkáme přibližně 4 krát. Všeobecně platí, že čím chemický přípravek střídáme častěji, tím lépe, neboť škodlivé organismy si mohou po čase vytvořit odolnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6274 (zahradnimagazin.cz#8789)


Přidat komentář