Hloubení studní a další výkopové práce

Tahat vodu v kýblech na zalévání zahrádky z řeky, vozit vodu na pití, vaření a umývání na kole či kotouči ze studánky v lese, není doslova žádný med. Kdo to zažil, či stále zažívá, ví, o čem mluvíme. Bolavá záda však mohou být minulostí.

Jak by se Vám líbila myšlenka již netahat plné kýble a vědra s vodou desítky až stovky metrů? Nepřemýšleli jste o vlastní studni? Pokud si nejste jisti, zda je vůbec na Vašem pozemku voda, pak není nic jednoduššího, než si přizvat firmu, která se zabývá hloubením studní a dalšími výkopovými pracemi. V případě, že firma neshledá žádný problém ve spojitosti s vodou, respektive vyhloubením studny, pak může započít Vaše spolupráce.

Komplexní služby v oblasti hloubení studní

Firmy, jež nabízí vyhloubení studní, se liší nejen cenou a kvalitou odvedené práce, ale především šíří poskytovaných služeb. Samotná realizace vyhloubení studny je pro řadu firem jednou z nabízených částí komplexní služby.

Co vše můžete očekávat u firmy, která nabízí komplexní činnosti při vyhloubení studní?

Vhodné místo pro budoucí studnu

V prvé řadě je zapotřebí vybrat to** nejvhodnější místo pro studnu**. Nejde ani tak o to, kde by se Vám studna „líbila“. Samozřejmě by však nebylo pro Vás pomocí, kdybyste měli** studnu** třeba na druhé straně rozlehlé zahrady.

Vhodné místo Vám pomůže najít, určit profesionální firma, jež se zabývá hloubením studní.

Hloubení vrtané a kopané studny

U studny máte na výběr, zda si zvolíte** vrtanou** nebo kopanou. U firmy, kterou si vyberete pro vyhloubení studny, se informujte, kterému typu hloubení se věnují. Taková firma Vám také poskytne odborné poradenství ohledně výběru a rozdílu u jednotlivých typů studní.

Cena za vyhloubení studny

Určitě Vás bude zajímat, kolik zaplatíte firmě za vyhloubení studny. Cena jako taková, se odvíjí od počtu vyhloubených (vykopaných, odvrtaných) metrů, průměru studny, použití potřebné techniky.

Předběžnou cenovou kalkulaci by Vám měla firma sdělit při konzultační schůzce, a to následně po určení vhodného místa, ověření geologického podloží.

Co je potřeba zajistit při hloubení studny

Ať už se rozhodnete pro vrtanou, nebo kopanou** studnu**, jedná se o stavební dílo, které jako takové podléhá schválení stavebnímu a vodoprávnímu úřadu, dle místa Vašeho trvalého bydliště. Ovšem před podáním vlastní žádosti o schválení vyhloubení studny, musíte mít v ruce tzv. rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí získáte od místního stavebního úřadu. Jakmile dojde k nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, můžete následně podat již zmíněnou žádost o stavební povolení, a to konkrétně na odbor životního prostředí. Žádost jako taková nese název Povolení ke stavbě studny a povolení k nakládání s podzemními vodami.

Projektová dokumentace při podání žádosti

Nezbytnou součástí podávané žádosti, je také projektová dokumentace. Tu získáte buď od Vámi vybrané firmy, jež Vám provede samotné vyhloubení studny, ovšem v případě, že firma vypracování projektu nabízí. Jinak projektovou dokumentaci obdržíte od příslušného projektanta. A na závěr je pak zde ještě stanovisko od sousedů a obce.

Hydrogeologický průzkum

Aby Vám odbor životního prostředí mohl vydat stavební povolení, je třeba mít ještě hydrogeologický průzkum. Již z názvu vyplývá, že tento průzkum bude věcí hydrogeologa. Jak poznáte, že Vámi vybraná firma, nebo osoba, může provést průzkum? Takovou osobu poznáte jednoduše, a to dle osvědčení, které vydává Ministerstvo životního prostředí.

Hydrogeologický průzkum je nutný, i když budete mít zájem o kopanou nebo vrtanou studnu. Co řeší hydrogeologický průzkum? Především se zjišťuje úroveň znečištění horninového prostředí, znečištění podzemních vod aj.

Doba potřebná pro vyřízení stavebního povolení

Tzv. papírová válka není určitě pro nikoho nijak zajímavá a zábavná. Je zapotřebí, abyste také počítali s tím, že úřad Vám na počkání stavební povolení nevydá. Vyřízené stavebního povolení obdržíte kolem třech až pěti měsíců od podání žádosti. Takže je určitě vhodné na tento faktor pamatovat a vše řešit s předstihem. Budete-li například chtít, aby se firma pustila do vyhloubení studny na jaře, pak je dobré podat žádost na začátku nového roku. Jakmile budete mít v ruce stavební povolení, pak již záleží na vzájemné domluvě a volném termínu firmy, kdy může dojít na samotnou práci.

Odběry vzorků vody ze studny

Zvažujete, že byste využívali** vodu** z Vaší nové studny i pro pití a vaření? V tom případě je nezbytné, abyste si nechali provést odběry vzorků vody. Pokud byste na odběry nehleděli a vodu, která by se Vám zdála na první pohled naprosto čistá, využívali pro pití, mohli byste se pak také potýkat s nemalými zdravotními komplikacemi, a to v případě, že by voda nebyla k přímé konzumaci vhodná.

Vhodná doba pro vyhloubení studny

Nejde ani tak o to, zda se rozhodnete, že si necháte vyhloubit studnu na jaře, v létě, na podzim. Jde spíše o to, zda Vás teprve čeká stavba chalupy, rodinného domku, nebo již máte postaveno. Pokud totiž stojíte před stavbou, pak je jistě vhodnější si nechat vyhloubit studnu před výstavbou než po ní.

Důvod je jednoduchý. V případě, že byste zvolili vrtanou studnu, pak by mohlo dojít na případné poškození již postaveného objektu. Také nebudete muset řešit případný problém související s přístupem techniky na Váš pozemek aj.

Související práce s vyhloubením studny

S vyhloubením a následným provozem studny souvisí i další činnosti. Vezmeme-li to po pořádku, tak po vykopání, či vyvrtání studny zůstane přebytečný materiál v podobě hlíny, kamení apod. U firmy, u které si necháte studnu vyhloubit, můžete poptávat také odvezení vyvrtaného materiálu. Další činností je dovezení a osazení studny skruží, včetně poklopu a následné osazení studny příslušným čerpadlem. A jako závěrečný, a také udržovací krok je čištění studny.

Poptejte se u Vámi vybrané firmy, zda uvedené činnosti nabízí. V případě, že ano, máte hned o pár starostí méně.

Další výkopové práce

Není výjimkou, že na trhu najdete firmy, které kromě vyhloubení studny nabízí i další výkopové práce. Výkopové práce mohou být provedeny ručním způsobem, nebo za pomoci techniky. Ručního výkopu je možné využít například pro vyhloubení bazénu, jámy, čističky, nebo také odvodnění domu. Technika je zase užitečná při větším rozsahu výkopu, jako je například vyhloubení základů pro stavbu domu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6283 (zahradnimagazin.cz#9931)


Přidat komentář