Čerpadla

Už několik let nás v letním období sužují přetrvávající deště. Tento jev je mnohdy doprovázen hromaděním vody na zahradách nebo ve sklepních prostorech. Účinným prostředkem pro odstraňování vody je čerpadlo.

Co je čerpadlo?

Čerpadlo představuje přístroj (pumpu) na odčerpávání vody pomocí procesů nasávání či vytlačování. Ve většině případů je poháněno mechanickým způsobem, a to motorem. Nejsou však výjimkou ani malá čerpadla poháněná manuálně – lidskou silou. Čerpadla nacházejí široká uplatnění, ať už domácnostech, zahradách nebo v různých odvětvích a oborech hospodářství.

Výběr čerpadla

Při výběru vhodného čerpadla je třeba odpovědět si na následující otázky:

Jakou vodu budete čerpat?

Volba čerpadla se odvíjí kromě jiného i od typu vody, jejího znečištění a obsahu chemikálií či jiných látek.

  • Pitná voda – pro čerpání čisté vody můžete využít jak povrchová, tak ponorná čerpadla. Nejčastěji to bude v případě, že potřebujete odčerpávat vodu ze studní nebo zásobovat vodou daný objekt.
  • Užitková voda – tato kapalina může obsahovat různé nečistoty, jakými jsou listy a drobné pevné částečky. Zde je kladen větší důraz na kvalitní filtr.
  • Znečištěná voda – obsahuje větší množství nečistot, proto se k jejímu odčerpávání využívají kalová čerpadla. Tato čerpadla jsou opatřená mřížkou, jež je určující pro velikost propuštěných nečistot.
  • Voda z bazénu – je třeba brát v potaz, že tato voda obsahuje různé chemikálie a další příměsi.

Z jaké hloubky budete čerpat?

Aby čerpadlo fungovalo požadovaným způsobem a s efektivním výkonem, je nutné vzhledem k fyzikálním zákonům posuzovat i hloubku pro čerpání.  Taktéž je třeba zohlednit délku potrubí v porovnání s hloubkou. Je tedy rozdíl v čerpání vody ze studny, vrtu, sklepa či potoka. Pokud zamýšlíte odvádět vodu z maximální hloubky cca 9 m, zvolíte si povrchové čerpadlo. Při větších hloubkách nachází uplatnění čerpadlo ponorné.

Frekvence používání čerpadla

Dalším důležitým kritériem pro rozhodování ohledně typu čerpadla je frekvence jeho používání. Jestliže budete čerpadlo zapínat jen občas pro odčerpání přebytkové vody ze zahrady, studny či sklepa, postačí vám varianta z plastikového materiálu. Při permanentním využívání zvolte nerezové typy, jež jsou odolnější a mají vyšší životnost. V obydleném objektu, který míníte zásobovat vodou je přínosem pořízení domácí vodárny, jejíž konstrukční řešení umožní předcházení častému spínání čerpadla.

Jaký objem budete čerpat?

I tuto otázku je zapotřebí zohlednit před pořízením toho správného čerpadla. Je rozdíl, zda budete odčerpávat vodu z malé sklepní studničky, která se zaplňuje podzemní vodou pozvolna, nebo budete odsávat vodu z většího zahradního bazénu. Zde sehrává důležitou roli průtok čerpadla, abyste zbytečně dlouho nečekali na dané vypuštění či napuštění.

Závěrem

V předešlém výčtu jsme si objasnili, že při pořízování čerpadla je důležité zvážit základní aspekty, aby dané čerpadlo efektivně plnilo funkci, kterou od něho očekáváte. Tedy není příliš šťastným řešením orientovat se jen dle ceny či aktuálně nabízené slevy daného čerpadla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6280 (zahradnimagazin.cz#9873)


Přidat komentář