Zasklívání skleníků - sklenářství Brno

Dobře vyrobený a zařízený skleník je nepřekonatelný v ochraně rostlin. Vedle jeho vybavenosti a umístění je ale více než podstatné jeho odborné zasklení, aby skleník skutečně splňoval ten účel, pro který byl zřízen. S tím vám pomůže sklenářská firma.

Sklo patří k nejčastěji užívaným materiálům mnoha odvětví průmyslu a má v České republice dlouholetou tradici. Sklo se používá jak v interiéru, tak v exteriérech, vyplňují se jím okna, dveře, slouží jako zastřešení pro různé objekty, je součástí nábytku, využívá se v automobilismu a mnoha dalších odvětví.

skleník

Chcete si pořídit skleník?

Který zahrádkář by nechtěl skleník pro jeho mnohostranné využití? Skleník je velmi dobrá a užitná věc. Z počátku roku můžete ve skleníku předpěstovávat sazenice zeleniny a květin a zrychlit jejich růst pro jarní potřebu. V pozdějších měsících využijete skleník pro pěstování takových druhů zeleniny, které vyžadují více tepla, než jim dokáže dodat naše podnebí. Ještě na podzim, kdy už vegetace na klasických záhonech skončila, je možné ve skleníku ještě dopěstovat nějaké druhy zeleniny a přes zimu se v něm uchovává zelenina a pokojové květiny, nebo např. roubuje rybíz, angrešt, apod.

Podle čeho si nechat vyrobit skleník?

Před pořízením skleníku zauvažujte o jeho umístění, o typu a o jeho velikosti. Důležité jsou také finance, které do výroby skleníku hodláte vložit. Přesně dle vámi uvedených požadavků vám sklář vyrobí skleník tak, aby přesně odpovídal vašemu přání. Zahradní skleník se staví vždy na volném místě, na které po celý rok svítí slunce a kde není stíněn okolními stromy nebo objekty. Skleník by neměl být umístěn ani na větrném místě.

Skleník zapuštěný do země

Dříve byly skleníky zapuštěné do země velmi oblíbené. Lépe chránily pěstované rostliny proti mrazům. Vzhledem k tomu, že tyto skleníky jsou zapuštěné asi 1 metr do země, je možné je vybudovat pouze tam, kde je podzemní voda dostatečně hluboko pod základovou plochou. Se stavbou skleníku si poradí každý, kdo je fyzicky zdatný. Zdi se stavějí z vodovzdorných cihel a střešní konstrukce z trámků, na které se připevní okna. Zasklení skleníků provádí samozřejmě sklenářské firmy, které zvolí vhodné sklo pro účely skleníku.

sklo

Povrchový skleník

V dnešní době se pořizují především** povrchové skleníky,** které jsou výlučně kovové. Kostra těchto skleníků se montuje z dílů, které jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. K zasklení se používá často sklo Helios nebo jiné druhy skla, které mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Zasklení opět provádí sklenáři, kteří jsou pro tuto činnost vybaveni a znají požadovanou technologii. Při zasklívání skleníku se uplatní silikonový tmel, nebo se skla skleníku fixují ke konstrukci příchytkami bez toho, aniž by se chmel používal. V čelních stěnách jsou posuvné dveře, které jsou opět zasklené a k větrání slouží střešní okna. Vše o zasklívání skleníků ví profesionál, který se touto prací živí a který vám sám může navrhnout řešení skleníku tak, aby pro vás byl co nejpohodlnější, a aby se v něm rostlinám dařilo.

Skleník u obytné budovy

Existují i skleníky, které se přistavují ke zdi obytného domu. Tyto skleníky mají tu výhodu, že do nich můžete natáhnout z domu elektřinu nebo ústřední topení a takový skleník následně slouží i jako zimní zahrada pro pěstování pokojových rostlin.

Proč si pořídit skleník?

Pokud máte pro skleník prostor a peníze, rozhodně byste si jej měli pořídit. Skleník Vám poskytne místo pro vykonávání rutinních činností bez toho, aniž byste se museli řídit počasím a můžete si díky němu rozšířit škálu druhů rostlin pro pěstování.** Nevytápěný skleník** podstatně prodlouží vegetační sezonu odolných rostlin, vyhřívaný sklením vám umožní pěstovat daleko větší množství rostlin, a pokud je skleník profesionálně vyrobený, může se stát i dekorativním prvkem vaší zahrady.

Volba skleníku

Můžete vybírat z různých skleníků, několik druhů jsme si uvedli výše v článku. Při rozhodování o výběru nejvhodnějšího typu skleníku myslete především na jeho využití. Velmi praktický a často používaný se jeví skleník se sedlovou střechou nebo holandský skleník, který má šikmé boční stěny a umožňuje dopad nejvíce slunečního záření. Alpínské skleníky jsou navrženy speciálně pro ochranu alpínek před studenými, zimními dešti. Co je však na skleníku nejdůležitější, je jeho zasklení. Vždyť kvalitní výběr skla a odborné zasklení činí ze skleníku to, pro co si jej lidé pořizují.

skleník

Zasklívání skleníků

Pro zasklívání skleníků se používá průsvitné rozptylové sklo o různých tloušťkách, nejčastěji však o tloušťce 4 mm. Tento druh skla má velkou výhodu v tom, že se na jaře nemusí zastiňovat bílením. Průsvitné rozptylové sklo je totiž z jedné strany rýhované a toto rýhování má tu schopnost, že rozptyluje sluneční paprsky a chrání tak rostliny před jejich spálením. Není ani pravda, jak se někde píše, že propouští o něco méně světla než světlo průhledné. Spíše naopak. Rýhování zvětšuje plochu a tím proniká do skleníku více světla. Někomu ale může vadit, že takto zasklený skleník není průhledný a tudíž do něj zvenku nevidíte. Ruku na srdce – jistě se najde alespoň jeden z vás, kterému dělá dobře, když jeho bohatou úrodu může obdivovat i soused od vedle. V tomto případě je možné opatřit skleník průhledným sklem.

Jak zasklení skleníku probíhá?

Sklo se do konstrukce skleníku nalepuje pomocí silikonového tmelu, což s sebou přináší hned několik výhod. Práce se silikonovým tmelem je rychlá a jednoduchá. Díky použití silikonového tmelu se utěsní všechny spáry a škvíry, které jsou ve skleníku. Tím dojde k maximálnímu omezení ztráty tepla a můžete začít s pěstováním hned na začátku jara bez nutnosti vytápění náhradním teplem. Mezi konstrukcí skleníku a sklem je pružný silikonový tmel a sklo se tak nedotýká konstrukce. To má svůj podstatný význam především v zimě, neboť se tím sníží riziko popraskání skel vlivem mrazu. Jestliže máte někdo k dispozici vlastní sklo, není problém se domluvit se sklenářem a tento vám skleník zasklí. V opačném případě, který je častější, sklenář sklo dodá a kompletně skleník zasklí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6256 (zahradnimagazin.cz#10028)


Diskuze a zkušenosti

Pochopová Marcela | 27.10.2012 00:30
Re: Zasklívání skleníků - sklenářství Brno potřebuji zasklít 1 sklo Helios o rozměru 1420x 450 do skleníku

Mikeš | 06.02.2013 17:42
Re: Zasklívání skleníků - sklenářství Brno Dobrý den, rekonstruji skleník o rozměru 3x5,54m zapuštěný do země výška je asi 188 - velké A , rám je svařenec T profilu ale pole jsou 380mm sklo standard je 450mm nařeže to někdo na tuto šíři.

Jiří Falta | 15.09.2013 18:01
Re: Zasklívání skleníků - sklenářství Brno \"Rýhování zvětšuje plochu a tím proniká do skleníku více světla. \" Tohle tvrzení je fyzikálně naprostý nesmysl.

Eva Haberlandová | 15.02.2016 21:23
Potřebuji zasklít skleník buď sklem nebo polykarbonátem, abych mohla tento rok ještě vysázet zjara sazenice. Bylo by možné do konce března zhotovit ? Děkuji za odpověď ewa.b@email.cz


Přidat komentář