Pařeniště

Mít pařeniště poskytuje každému zahrádkáři možnost předpěstovat si rostlinky dříve, než to dovolují klimatické podmínky a tím získat náskok před ostatními a také se těšit na dřívější úrodu.

Pařeniště chrání půdu před teplotními výkyvy, což ocení především zahradníci na jaře, kdy je volná půda ještě příliš studená. Půda uvnitř pařeniště je mnohem teplejší a rostliny v ní klíčí dříve a rychleji rostou. Půda je navíc chráněná před vysycháním. Pařeniště se používají zejména k pěstování různé zeleniny, která ovšem nesmí růst příliš do výšky, k rychlení bylinek a předpěstovávání sadby užitkových i okrasných rostlin. Půda je navíc chráněná před vysycháním.

Co je pařeniště a jak vypadá?

Pařeniště je zahradnické zařízení, určené k předpěstování sadby, pěstování některých druhů zeleniny anebo založení rostlin. Dnes již pařeniště nejsou tak hojně využívána jako tomu bylo dříve. Jejich hlavní výhodou jsou nižší náklady a nároky na zhotovení a údržbu oproti např. skleníkům. Mezi nevýhody se řadí zejména obtížná manipulace s okny a problémovější používání a to zejména v nepříznivém počasí.

Délka pařeniště by neměla přesáhnout 20 metrů, vzhledem k namáhavosti a zdlouhavé manipulaci s odkrýváním a ukládáním oken. Pokud budeme stavět více pařenišť na jednom místě, potom bychom mezi nimi měli nechat cca 50 cm široké uličky tak, aby účinek oslunění byl maximální. Pařeniště by mělo být umístěno na chráněném, dobře přístupném a zároveň dobře osvětleném místě.

Kvalita půdy v místě, kde se bude pařeniště stavět není významná, protože pařeniště se zakládá na zvlášť upravené půdě. Hladina spodní vody by měla být alespoň 100 cm, nejlépe120 cm pod povrchem. Při zakládání pařenišť do větší hloubky než obvyklých 50 až 60 cm se doporučuje výšku hladiny spodní vody bezpečně zjistit a pozemek případně odvodnit.

Druhy pařenišť

Všechny materiály, z kterých jsou jednotlivé druhy pařenišť zhotoveny mají výhody a nevýhody a proto jsou používány různé druhy materiálů k různým účelům.

  • Podle materiálů se dají pařeniště rozdělit na dřevěné, zděné, z betonových prefabrikátů nebo ocelové.
  • Podle tvaru se pařeniště dělí na jednostranné (jednoduché) nebo sedlové (dvojité), přičemž jednoduchá pařeniště mají proti sedlovým asi o 25 % větší spotřebu materiálu a na stejné výměře asi o 1/3 menší užitnou plochu.
  • Dále pak rozlišujeme pařeniště studená, kde je zdrojem tepla sluneční záření, které prostor pod sklem ohřívá, a pařeniště teplá, u kterých navíc dochází k uvolňování tepla rozkladem biomasy v útrobách pěstírny.

Vytápění pařenišť

Do pařeniště se před založením navrství stájový hnůj nebo jiný materiál, který při rozkladu dodává půdě i vzdušnému prostoru potřebnou teplotu a rostlinám potřebnou výživu. Za chladného počasí lze teplotu pařeniště udržet také za pomoci slaměných nebo jiných přikrývek a v některých případech se osvědčily také polystyrenové rohože. V pařeništi je kromě přírodního vytápění možné použít i umělé vytápění teplou vodou, která je vedena ocelovými trubkami uloženými v půdě anebo vytápění elektřinou.

Větrání pařenišť

Pařeniště se větrá zvednutím a podložením okna větracím kolíkem nebo jiným nástrojem, který umožňuje variabilitu intenzity větrání. V některých případech jsou používány také různé otevírací mechanismy, které usnadňují práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6251 (zahradnimagazin.cz#9862)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat