Zahradnické služby a rizikové kácení stromů - Pardubicko

Kácení stromů není jednoduchá činnost, obzvlášť pokud se jedná o rizikové kácení. V každém případě se při požadavku na kácení dřevin obraťte na odborníka. Stejná firma Vám navíc může vysadit nové stromy a pečovat o Vaši zahradu či veřejnou zeleň.

Každý kdo vlastní zahradu jistě potvrdí, že mu jeho koutek zeleně přináší místo pro zasloužený odpočinek. Mnohé zahrady lze opravdu obdivovat a s mírně závistivým pohledem přes plot si možná říkáme – jak to jen majitel zahrady dělá? Inu není v tom žádné kouzlo, o jeho zahradu se jistě stará odborník. A zmíněným odborníkem nemusí být sám majitel. Majitel takto upravené zahrady sám nemusí o zahradničení vědět v podstatě nic, stačí když se obrátí na zkušenou zahradnickou firmu, která si vezme péči o zahradu a stromy na starosti. Pak se jistě nemůže stát, že svému majiteli hrozí pád přerostlého stromu na hlavu. Ale i když péči o svoji zahradu a stromy poněkud zanedbáme, vždy máme šanci tuto situaci zachránit. Šikovná zahradnická firma si dokáže poradit i v případě zanedbaných zahrad. A v nejhorším případě, že jsme se o stromy nestarali opravdu dlouho, naše poškozené stromy bezpečně pokácí a zahradu omladí výsadbou nových stromů. Zkušená zahradnická firma totiž nabízí i služby rizikového kácení stromů.

Komplexní zahradnické práce a služby

Zahradnická firma, která poskytuje komplexní zahradnické práce, nabízí své služby nejen pro soukromé majitele zahrad, ale také pro městské části a obvody, státní úřady nebo pro podniky. Realizuje zahradnické práce, které představují údržbu venkovní zeleně, kompletní péči o záhony, stromy a keře, zajistí kvalitní zahradnickou péči o veřejnou zeleň a trávníky s použitím vlastní výkonné techniky. Provádí odborný sestřih trávníků, sekání trávy a hnojení trávníků. Nedílnou součástí zahradnických služeb je také péče a údržba keřů, stromů, okrasných dřevin a péče o záhony a květiny.

Péče o záhony a trávníky

Každý z nás si jistě přeje mít na své zahradě okrasný záhon a výstavní trávník. Zahradnická firma se však stará také o veřejnou zeleň. Provádí vybudování a údržbu okrasných záhonů, které mohou být osázeny trvalkami, nebo květinami podle ročního období. V takové případě je vhodné ujednat si z zahradnickou firmou dlouhodobou spolupráci. Záhony vyžadují pravidelnou výměnu květin a smluvní zahradnická firma veškeré termíny ohlídá. Péče o trávníky pak představuje nejen zakládání trávníků, ale i jejich pravidelné sekání, hnojení a likvidace trávy. Další službou je např. odstraňování přerostlých drnů trávy z pěších komunikací nebo ošetření zpevněných ploch proti prorůstání nežádoucí vegetace. To se provádí pomocí postřiků nebo granulovanými přípravky.

Péče o keře a okrasné dřeviny

Svoji péči vyžadují i okrasné dřeviny a keře, a tak Vám zahradnická firma může nabídnout služby jako zástřih a tvarování živých plotů, tvarování keřů, ozdravné řezy keřových porostů, ale také pletí - odstraňování plevelů a jejich následná likvidace, nebo kypření půdy kolem keřů.

Prořezávání a omlazení stromů

Zahradnická firma, která se orientuje na údržbu stromů, Vám dokáže nabídnout služby jako prořezávání a prosvětlování stromů a keřových porostů, odstraňování starých a zaschlých větví. Průřez stromů se provádí také u keřů, kde firma provede zmlazovací řezy, udržovací a zdravotní řezy. Zkušená zahradnická firma odstraní staré a neperspektivní výhony větví stromů a keřů, které dokáží strom opět omladit. Omladit park či zahradu je možné také vysazováním nových stromů. Výsadba nových stromků a keřů je nabízena do venkovních ploch, veřejných parků i soukromých zahrad.

Bezpečné kácení stromů

Stromy je třeba pokácet např. v případech, kdy jsou stromy těžce poškozeny a nastalo nebezpečí jejich samovolného pádu. Firma, která se specializuje na kácení stromů, nabízí také rizikové kácení stromů, kdy je použita speciální technika anebo postup. Stromy lze kácet mnoha způsoby, ale prvořadé hledisko, které firma vždy dodržuje, je zajištění bezpečnosti kácení, ať už se jedná o zajištění nutných povoleních, ořez nebezpečných větví, kácení stromů jakýchkoliv druhů a velikostí. Existují tři způsoby kácení: běžné kácení stromů ze země, rizikové kácení stromů z vysokozdvižné plošiny nebo rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky.

Běžné kácení stromů ze země

Běžné kácení stromů ze země se používá pouze v případě, že jsou pro kácení stromů příznivé podmínky, to znamená, že kmen dopadne do míst, kde nedojde k ohrožení zdraví nebo majetku osob. Při tomto způsobu standardního kácení se nepoužívají žádné speciální zařízení.

Rizikové kácení stromů z vysokozdvižné plošiny** **

Pokud se strom nachází v blízkosti budov či pozemků, kdy nelze nechat strom volně spadnout na zem, používá firma možnost použití vysokozdvižné pracovní plošiny, z které je strom postupně odřezáván, a jednotlivé části stromu se bezpečně spouští na zem (např. pomocí lan).

Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

Další způsob rizikového kácení stromů je použití horolezecké techniky. Rizikové kácení stromů za využití horolezecké techniky se používá všude tam, kde by strom mohl zasáhnout komunikaci, objekt či majetek, elektrické vedení apod.

Pozor na povolení k pokácení stromů

Pokud se rozhodnete k pokácení stromu, je třeba zajistit povolení (může se jednat o památkový objekt) a to i v případě, že se nachází na Vašem pozemku. O vydání povolení rozhodují úřady, které mají na starost životního prostředí. V žádosti musíte uvést důvod pokácení stromu a současně musíte se prokázat, že jste vlastníkem pozemku, popř. doložit souhlas i všech dalších zúčastněných stran. V některých případech může úřad vyžadovat také nákres plochy, polohy stavu, vyjádření odborníků apod. Na vyřízení Vaší žádosti má úřad má 30-ti denní lhůtu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6233 (zahradnimagazin.cz#9904)


Přidat komentář