Trávníky a výsadba zeleně - Pardubice, Chrudim

Zahrada by měla především sloužit k relaxaci. Přesto jde o zcela individuální pocit a potřeby, a tak si každý představuje zahradu jinak. Každý upřednostňuje jiný styl, jiné uspořádání, jinou výsadbu i jiný účel zahrady.

Zahrada podle představ majitele

Pokud se chystáte založit zahradu, nebo jste koupili zahradu a chcete ji upravit podle svých představ, tak první, co musíte udělat je zvážit, co vlastně od zahrady očekáváte. Jaké máte plány, jak chcete v zahradě odpočívat, či sportovat, kolik času chcete strávit péčí o zahradu, co chcete na zahradě pěstovat. Vaše představa by neměla korespondovat se současným stavem, ale měla by směřovat do budoucna. Jen tak můžete získat zahradu přesně podle vašich představ. Jakmile budete mít jasno ve všech těchto otázkách, je dobré navštívit vybranou** zahradní firmu**, která dá vašim představám profesionální podobu. A také vám pomůže s** realizací**. Ostatně realizaci zahrady je dobré nechat právě na** zahradní firmě.** Vyhnete se tak celé řadě zklamání, kdy se vám neuchytí vybrané rostliny, když je nebudete pěstovat na správném místě a ve správné hlíně. Zklamání může přinést i neodborné založení skalky, jezírka nebo trávníku. Právě u trávníku je důležitý podklad a výběr semene.

** **

Služby pro soukromé zahrady i veřejnou zeleň

Návrhy, realizace i údržba, tak to jsou služby pro každou soukromou zahradu i veřejnou zeleň. Všechny tyto služby je možné objednat samostatně, ale i jako návazné. Záleží vždy na přání zákazníka.

Návrhy zahrad

Návrhy zahrad a veřejné zeleně se provádí v počítačovém programu sadovnické projekce. Zpracování v tomto programu má velkou výhodu v 3D grafice, která umožnuje pohled na návrh v různých podobách. Program vám ukáže návrh v jakékoli denní či noční době, ukáže vám i návrh v jednotlivých ročních obdobích, ukáže vám, jak se bude měnit stín, a také jak bude zahrada vypadat za pár let. To vám umožní zvážit návrh a v případě potřeby ho ještě nechat upravit. Součástí návrhu zahrad a veřejné zeleně je soupis navržených rostlin a také ostatního materiálu, který se bude používat.

Realizace zahrad od A do Z

Realizace zahrady začíná vyměřením a vyznačením stěžejních bodů. Pokračuje se modulací terénu a výkopovými pracemi. Pak se realizují jednotlivé stavby a úpravy. Součástí realizací bývá i zavlažovací systém, který i v případě napojení na řád, šetří vodu. A navíc ji maximálně využije. K dalším montážím patří rozvod elektřiny a osvětlení. Důležité je to zejména u posezení a v místech, kde se používá některá technika. Nakonec se zakládá trávník a vysazují se rostliny a dokončí se terén kolem nich.

Údržba zahrad

Lze ji objednat jako pravidelnou, jednorázovou, nebo sezónní. Údržba se provádí u soukromých zahrad i u veřejné zeleně. Většinou jde o odplevelování, ať již ručně, nebo postřiky, o postřiky proti škůdcům, o hnojení, sezónní údržbu stromů, keřů, trávníku, úklid listí. Objednat si můžete i údržbu jezírka, nebo přípravu zahrady na zimu, včetně zazimování závlahového systému. Prací v zahradnictví je celá řada, ale na většinu prací jde sjednat profesionální údržba.

Výsadba zeleně

Rostliny je nutné vysazovat podle jejich požadavků. Zahradní firmy osazují veřejné prostory, stejně jako soukromé. Osazují zelené plochy, květinová koryta, květináče, ale i parky, městské zahrady, sady, nebo zeleň na sídlištích. O všechna osázená místa pak pečují až do jejich ujmutí.

Sadové úpravy zahrad

Jde o náročné práce, které jsou spojeny s prořezáváním stromů, s tvarováním keřů, s kácením stromů, ale i s údržbou a vysazováním zelených rostlin. I v sadech se využívá výsadby letniček, které krásně oživí trvalou výsadbu stromů a keřů. Navíc zahradní firma umí veškerý výsadbový materiál kombinovat tak, aby barvy vzájemně ladily, byly příjemné a rostliny lahodily oku i nosu.

Zakládání trávníku výsevem

Před založením je nutné upravit a odplevelit celý pozemek, zvláště tam, kde se bude vysévat trávník. Důležité je věnovat pozornost typu trávníku, který chcete mít. Existuje celá řada travních semen, od zátěžových až po luční, která změní zahradu v rozkvetlou louku. Když se dohodnete na semenu, a je připravená výsevní plocha, může se začít s výsevem. Ke klíčení vysetých semen dochází do 14 dní. Měsíc od výsevu se mladý trávník poprvé seče a za dva měsíce ho můžete začít zatěžovat. Trávníky pro soukromé zahrady se sejí jako intenzivní, kdy je nutné sečení minimálně jedenkrát týdně. Jde o travní plochy pro rekreační, parkové a sportovní účely, které nejen rychle rostou, ale mohou se i více bez většího poškození zatěžovat. Pro zelené plochy se často vysévá luční směs, kterou stačí sekat dva až čtyřikrát ročně.

Pokládka travních koberců

Pokládají se tam, kde chcete mít rychle zelený pochůzný povrch. Příprava pozemku je stejná jako u setých trávníků. Rozdíl je jen v pokládce, kdy se jednotlivé koberce pokládají těsně vedle sebe na připravený podklad. Trávník v kobercovém provedení je hotový za** jeden den.** S opatrností je možné po něm chodit ihned. Větší zátěž pak bez problémů snáší po třech týdnech od založení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6242 (zahradnimagazin.cz#10045)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 19.06.2012 00:00
Re: Trávníky a výsadba zeleně - Pardubice, Chrudim Jak často je prosím třeba sekat kobercový trávník?


Přidat komentář