Rizikové kácení stromů - Mělník

K stromům bychom měli vzhlížet nejen při jejich plné síle. Vzhledem k jejich majestátnosti a velikosti je třeba mít respekt i při potřebě jejich pokácení. Neodborně kácený strom může napáchat nemalou škodu na majetku, ale také ohrozit životy.

Máte na Vašem pozemku strom, který potřebuje odborný zásah v podobě pokácení? Udeřil do něj blesk a jeho koruna je vedví? Nebo potřebujete mít pozemek bez stromů pro následnou výstavbu nemovitosti? V každém případě není možné, abyste se do kácení pouštěli sami. Nemáte-li potřebné oprávnění a samozřejmě zkušenosti, mohli byste na svoji neuváženost doplatit. V lepším případě jen pokutou, v horším i újmou na majetku, zdraví.

Kácení stromů na místě, kde jsou ztížené podmínky

Jak poznat, že se ve Vašem případě nebude jednat o kácení stromu, ale rizikové kácení stromu, či stromů? Za rizikové kácení stromů je možné označit takové kácení, které se uskuteční v nepříznivých podmínkách, co do místa, přístupnosti apod. Při rizikovém kácení stromů se využívá horolezecká technika, nebo technika stromolezecká. Co se týká samotného postupu při kácení, pak je třeba začít od koruny stromu směrem dolů. Za rizikové kácení stromů je také možné označit umístění stromů, které se nachází v těsné blízkosti nemovitostí, elektrorozvodů aj.

Rizikové kácení stromů – proč rizikové

A označení rizikové je v tomto případě rozhodně na místě. Riziko totiž spočívá v nebezpečí poškození majetku, ale také ublížení na zdraví. Z toho důvodu je na místě nic neponechat náhodě a přizvat si na pomoc skutečné profesionály, kteří mají stran rizikového kácení stromů nemalé zkušenosti.

Možnosti rizikového kácení stromů

S jakými možnostmi rizikového kácení stromů se můžete u specializovaných firem setkat? Rizikové kácení stromů je možné realizovat hned několika způsoby. Jednak se můžete setkat s nabídkou klasického kácení stromů. Tento způsob kácení se používá převážně tam, kde je dost místa pro bezpečné kácení, ale také například v rámci údržby lesoparku aj.

Nebezpečně situované stromy

Další možností je kácení stromů, které jsou nebezpečně situované. V tomto případě je třeba postupovat s opatrností, kdy se začíná od vrcholku stromů. Odřezané větve se následně spouští, aby nedošlo k případnému poničení budov, které se nachází v těsné blízkosti kácených stromů.

Na řadu přichází těžká technika

A pak je tu možnost v podobě kácení a ořezu stromů, kdy se používá plošina, nebo jeřáb. Jsou-li podmínky a není problém ve financích, pak není důvodu, aby se nepřistoupilo k využití těžkých technik.

Bezpečnost při kácení stromů v každém ohledu

Již v úvodu jsme uvedli, že není radno podceňovat strom, jeho velikost a mohutnost. Pří kácení stromů by měla být ve velké míře soustředěna pozornost na jeho bezpečné pokácení, a to během celého procesu kácení. Během kácení totiž může dojít k celé řadě okolností, které mohou náhle změnit poklidnou situaci v „bouři“. Profesionální firma je natolik zkušená a znalá, že dané okolnosti předvídá, a podle toho jedná v rámci jednotlivých možných způsobů zabezpečení.

Zabezpečení kmenů stromů proti případnému rozlomení

V prvé řadě může při kácení stromů dojít k rozlomení kmene. Firma, kterou si přizvete na pokácení stromu, nebo stromů, na základě zhodnocení momentální situace, kmen stromu patřičně zabezpečí.

Sepnutí koruny stromů – dynamická vazba

Je také rozdíl, zda bude pokácený strom, který je spíše již „jen“ torzem, nebo strom s bohatou, košatou korunou. V případě, že je třeba přistoupit k pokácení druhého případu, tedy skutečně velkolepého stromu, pak je častokráte na místě korunu stromu sepnout. Používá se k tomu dynamická vazba. Jsou však i případy, kdy je lepší koruně naopak nechat prostor. Pak může koruna sloužit i jako tzv. záchytný prvek, pokud by došlo k rozlomení.

Sepnutí koruny stromů – statická vazba

Druhým způsobem sepnutí koruny stromů, je vazba statická. K té se přistupuje při zjištění, že je koruna příliš oslabena vzniklými prasklinkami, dutinami apod. Při statické vazbě se využívají bezpečnostní popruhy, obruče, případně vrtaná vazba apod.

Dodržení bezpečnosti

Jak poznáte, že máte před sebou profesionální firmu, kterou můžete bez obav oslovit a dohodnout se s ní na pokácení rizikových stromů? Taková firma, nejenže disponuje potřebnou technikou, ale také pracuje v souladu s veškerými příslušnými technologickými postupy. Taková firma dodržuje zásady ochrany i bezpečnosti práce. Současně dodržuje veškeré platné zákonné normy, předpisy, které souvisí s oblastí BOZP.

Pojištění firmy při kácení rizikových stromů

U firem, které se zabývají kácením rizikových stromů, se také můžete setkat s existencí pojistné smlouvy. Pro Vás je to v tomto případě jen dobře. Firma se pojistnou smlouvou chrání a jistí, ale současně chrání i Vás, Váš majetek. Může se jednat o sebezkušenější, znalejší firmu, ale okolnosti, příroda je nevyzpytatelná. Vše může být před kácením rizikového stromu podchycené, domyšlené do detailu, a přesto postačí málo, aby se část koruny stromu rozlomila a dopadla na Váš dům, Vaši chatu, chalupu apod.

Pojistná smlouva pro případnou vzniklou majetkovou škodu

Pokud bude mít firma uzavřenou pojistnou smlouvu, pro takovéto případy, pak je to pro Vás dobrá zpráva v tom, že Vám bude uhrazena náhrada za majetkovou škodu. Jednotlivé pojistné smlouvy se pak liší výší, na kterou se uzavřené. Není tedy od věci se u firmy, kterou si vyberete pro rizikové kácení stromů, informovat, zda takovou pojistnou smlouvu má uzavřenou a na jakou maximální částku. Podle obdržené informace, odpovědi, bude záležet čistě na Vás, zda se pro tu kterou konkrétní firmu rozhodnete, či nikoliv. Mělo by Vám jít o zkušenost, odbornost, profesionalitu, uvědomělost.Nejedná se o žádné přehnané požadavky na firmu, která se zabývá zmíněnou činností. A pro řadu firem také není problém tyto rozhodovací parametry splnit.

Povolení ke kácení stromů

Výše jsme zmínili nutnost existence povolení ke kácení stromu, či stromů. Než vůbec může dojít k legálnímu pokácení stromů, je třeba „držet v ruce povolení“. Objednáte-li si profesionální firmu na rizikové kácení stromů, pak u firmy můžete také poptávat zpracování veškerých nutných podkladů k žádosti o povolení kácení stromu. Současně Vám firma může žádost o povolení vyřídit na příslušném orgánu životního prostředí, případně na obci. Od Vás bude potřebovat jen jediné, Vaši plnou moc, kterou firmě udělíte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6245 (zahradnimagazin.cz#10055)


Přidat komentář