Ošetřování ovocných stromů

Upravená a pěstěná zahrada patří bezpodmínečně k udržovanému domu. Aby však zahrada nevypadala pěkně pouze na pohled, ale nabízela svým uživatelům i zdravé a hojné plody, je nutné se o ni důkladně a odborně starat.

Řez ovocných stromů

Řez je považován za jednu z odborně nejnáročnějších a fyzicky nejnamáhavější prací na zahradě. Správně provedený řez přináší mnoho užitku, neboť přispívá k dobrému a zdravému růstu stromu, k jeho časné a pravidelné plodnosti, která se vyznačuje svojí hojností a vede k prodloužení životnosti ovocných stromů. Jádroviny se většinou řežou v předjaří, peckoviny od začátku do konce kvetení. U všech** ovocných stromů** je potřeba dohlížet na to, aby se bujně rostoucím stromům zkracovaly výhony méně než těm stromům, které mají slabý a neuspokojivý růst. Ty se naopak zkracují více, díky čemuž se výrazně podpoří jejich růst.

Význam řezu ovocných stromů

Správně provedeným řezem se koruně stromu dá správný tvar, stejně jako potřebná pevnost. Na základě toho je koruna schopna unést v době její plné a hojné plodnosti i velkou úrodu ovoce, aniž by se jí polámaly větve. Pokud je řez ovocných stromů provedený správně, udržuje tak korunu světlou a vzdušnou a tím se vytváří předpoklady pro dobrý zdravotní stav stromu a kvalitní ovoce.

Udržovací řez ovocných stromů

Udržovací řez závisí na předchozím výchovném řezu. Pokud byl výchovný řez proveden svědomitě a koruna stromu byla řádně zapěstována, a již není v budoucích letech s udržovacím řezem tolik práce. Tato práce bude následně spočívat ve vyříznutí nadbytečné, zahušťující nebo poškozené větve a ve zkrácení příliš dlouhého a rozvětveného obrostu. A jaká je nejvhodnější doba k provedení udržovacího řezu? U pozdních jádrovin se doporučuje takový řez provádět v předjaří, u pozdních peckovin během kvetení. Co se týče raných jádrovin a peckovin, tak se doporučuje stromy prořezat bezprostředně po sklizni. U každého jednotlivého prořezaného stromu je nutné přihlížet k tomu, jak strom reagoval na řez, který byl provedený v minulém roce. Sleduje se růst a násada květních pupenů. V případě, že po řezu vyrostlo mnoho bujných výhonů a strom nemá dostatečné množství květních pupenů, je potřeba v tomto roce řez omezit.

Řez keřů

Naprostá většina keřů přeroste, a když jim majitelé nevěnují dostatek pozornosti, začnou být brzy nehezké a nekvetou tak, jak by měly a jak by si jejich majitelé přáli. Aby se takovému stavu předešlo, je potřeba keře přiměřeně zalévat, dodávat jim živiny a mulčovat. Prořezáváním keřů se pak udržují zdravé, dobře kvetoucí a krásně vypadající. Hlavním cílem prořezávání keřů je odstranit odumřelé, nemocné, nebo poškozené výhonky, dalším smyslem prořezu je upravit velikost a tvar rostliny a stimulovat nový vitální růst, hlavně pak co se týče kvetoucích keřů. Pokud se bude prořezávání provádět správně a ve vhodnou dobu, bude ošetřovaný keř mnohaletým zdrojem potěšení pro každého, kdo se na keř podívá.

Jak se provádí řez keřů?

Na měkké výhony a zdřevnatělé části do průměru 1 cm se používají zahradnické nůžky. Cílem je provést rychlý a čistý řez, aniž by došlo k rozmáčknutí nebo rozpolcení stonku. Na výhonky, které jsou silné do průměru 2,5 cm, se používají pásové nůžky, na výhonky o ještě větším průměru pak zahradnické pilky. Většina keřů má obranný systém, který odpovídá na poranění. Přirozené chemické látky tvoří bariéru, která aktivně brání průniku nemocí, a uzavírají ránu mozolem v tkáni, čímž již chrání. Při prořezávání keře je možné takovému procesu napomoci tím, když se bude zahradník snažit, aby řezné plochy byly pokud možno co nejmenší a nejčistší a aby byl řez proveden na takovém místě, kde mají rostliny vytvořenou silnou ochranu.

Proč provádět řez keřů?

Keře se řežou z toho důvodu, aby došlo k odstranění odumřelých, nemocných nebo poškozených výhonků a tím se zajistil další zdravý vývoj keře. Samozřejmě se řezem zlepší i kvalita kvetení a olistění, mladé rostliny se dají řezem krásně tvarovat a staré zmlazovat.

Kácení stromů

Smyslem kácení je, aby byl odstraněn nežádoucí strom z pozemku. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o nevratný proces, který je tedy potřeba důkladně zvážit. Na mnoho stromů, které se jejich majitel rozhodne pokácet, se vztahuje povolení od správního úřadu, odbor životního prostředí. Kácení stromů vyžaduje odbornost, profesionalitu, zkušenost, zručnost a důkladnou technickou vybavenost. Jedná se o dosti specifickou a nebezpečnou práci a k jejímu provádění je potřeba vždy povolat zkušeného odborníka. Kácení se dělí dle způsobu provedení. Buď může být zvoleno kácení od pařezu, nebo kácení postupné. Jaký je mezi nimi rozdíl? Kácení od pařezu patří k nejčastějším a jeho předpokladem je mít volné místo, kam se pokácený strom položí. Kácení postupné se používá tam, kde místo není. Při tomto druhu kácení se vždy vyžaduje zásah profesionálního arboristy, který je vybaven potřebných nářadím a vybavením. Při tomto způsobu kácení se zpravidla postupuje od koruny dolů, postupně se odřezávají větve. Jde o velmi rizikové kácení, které je navíc časově náročné.

Závlahové systémy HUNTER

Hledáte spolehlivý a moderní zavlažovací systém, který se postará nejen o Vaši zahradu, ale také o golfové či fotbalové hřiště? Poté se obraťte na odborníka nabízející** závlahové systému HUNTER**. Jde o značku, která pochází z USA. Firma HUNTER patří k jedněm z předních světových výrobců automatických zavlažovacích systémů nejen pro zahrady, ale také pro parky, veřejnou zeleň, sportovní plochy, apod., které vyžadují vysokou kvalitu trávníku. Vyráběné závlahové systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností, čímž Vám ušetří provozní náklady. Záruka na takové závlahové systémy je celých 5 let. Závlahové systémy se vyznačují množstvím předností a je jen na Vás, pro který systém se rozhodnete. Nechejte si poradit a inspirovat se odborníky, kteří se v této oblasti pohybují a mají zkušenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6244 (zahradnimagazin.cz#10050)


Přidat komentář