Letničky

I když z krásy letniček se můžeme těšit pouze jeden rok, či spíše pár měsíců, jsou velmi oblíbené mezi majiteli malých i větších okrasných zahrad. Ovšem letničky jsou vhodné nejen na zahradu, na záhonky a skalky.

Častokrát jsou** letničky** používány do truhlíků, kdy pak můžeme okolnímu světu představit naši chloubu a umění v pěstování květin.

Jednoletá krása v podobě letniček

Rostlinky letničky jsou charakteristické tím, že jejich životní cyklus trvá jedno vegetační období, tj. jeden rok. V principu to vypadá tak, že ze semínek vyklíčí rostlinky. Rostlinka sílí, roste její stonek, listy a následně vytvoří květ. Po opylování květů a následném vytvoření, dozrání semínek, také končí životní cyklus rostlinky. Semínka pak můžete použít pro další rok, pro jarní výsev.

Rozdělení letniček

Letničky, ale nejen ty, je možné rozdělit na různé typy kategorií, a to podle vhodnosti pěstování, účelu použití aj. letničky je tak možné dělit: do truhlíku – na usušení – k řezu – okrasné trávy – popínavé letničky aj.

Letničky zdobící nejen záhonky

Mezi letničkami jsou takové, ze kterých se můžete těšit nejen na záhonkách, ale také ve váze, když si je přinesete domů. K těmto letničkám můžeme zařadit například astru čínskou – hlaváče – hledíka – hrachora vonného – kopretinu – slunečnici – sporýše aj. Tyto letničky jsou také velmi vhodné jako dárek, a to nejen pro ženy, ale i muže. A když bude vědět obdarovaný, že květinu jste navíc ještě sami vypěstovali, bude si Vašeho dárku jistě vážit o to více.

Astra čínská

Tato letnička se hodí jak pro záhonky, tak do váz a květinových vazeb.** Astry** se liší nejen barevností svých květů, ale také velikostí rostliny jako takové a velikostí květů. Astry je nejlepší pěstovat z předpěstovaných sazeniček. Nejlepším stanovištěm pro astry je slunné místo. Pozdní letní a podzimní měsíce, konkrétně srpen až říjen, jsou typické pro bohaté kvetení.

Slunečnice

Kdo by neznal a neobdivoval krásu slunečnice, pro kterou je typický velký květ. Jeli jste někdy kolem pole, které bylo plné těchto slunečnic? Pokud ano, tak Vás to minimálně jistě přimělo k tomu, aby Vás pohled dlouze spočinul na této nevšední letničce, pokud jste tedy zrovna sami nebyli řidičem vozu.

Pokud se rozhodnete pro pěstování slunečnice, pak nemusíte volit jen klasiku, charakteristickou žlutým květem. Můžete si vypěstovat také slunečnici červenou nebo v kombinaci žluté a červené.

Váháte, kde nejvíce by se mohlo slunečnicím dařit? Nejlepší je pro ně volit místo na jihu až jihozápadě Vaší zahrady. Slunečnice je vhodná pro pěstování na zahrádce, ve volné půdě. I když její kořen nevyžaduje hodně prostoru, co do hloubky, tak byste moc neuspěli, kdybyste se rozhodli pro pěstování slunečnice v truhlíku nebo květináči.

Letničky určené pro suchou vazbu

Mezi letničkami jsou takové, které jsou dominantou rozličných suchých vazeb, a to jarních, velikonočních, podzimních a zimních. Častokráte je však možné z těchto letniček utvořit kompletní vazbu, a to v podobě věnců, vazby na stůl. Pojďme se nyní představit některé z oblíbených** letniček vhodných k usušení**.

Slaměnka žlutá

Slaměnka je snad nejtypičtější z letniček, která se používá na suché vazby.** Slaměnka** může být vysoká cca 20, ale také až cca 120 cm. Pro suchou vazbu je slaměnky vhodné sbírat ještě před úplným rozvinutím. Pro rozmanitost vazby můžete některé slaměnky sbírat již v době nerozvitých poupat, jiné zase v plném květu. Slaměnky kvetou v letních měsících a často až do podzimu. Nejvíce slaměnce svědčí slunné místo, chráněné před poryvem větru. Co se týká půdy, tak preferuje lehčí a výživnou.

Šáter latný

Letnička, která snad nechybí v žádné suché vazbě, a to díky svým jemným, drobnými bílým kvítkům. Svojí něžností zjemní jarní, letní i podzimní věnec, vazbu na stůl. I** šáte**r se tak, jako slaměnka, neřadí zrovna mezi nízké rostliny. Může dorůst výšky 100 cm. Budete-li ho chtít použít do suché vazby, pak ho sklízejte v jeho plném rozkvětu. A kde se nejvíce šáteru daří? Vyberte pro něj písčitou půdu, která by zbytečně neměla být přemokřená. Snažte se tedy vyvarovat přílišné zálivce.

Štětka soukenická

Jedná se o vskutku nevšední rostlinu. Svým vzhledem se hodí převážně do podzimní vazby. Od ostatních rostlin, jež se hodí pro suchou vazbu, se liší v tom, že je možné ji barvit. Pokud Vám tedy bude chybět ve vazbě modrá, zelená, či jiná barva, díky této rostlině tomu tak nebude.

Další letničky vhodné pro suchou vazbu

Mezi další letničky, které vytváří vskutku efektivní vazbu, můžeme zařadit řebříček – chrpu modrou – měsíčnici roční – pestrotu – suchobýl – statici – černuchu.

Správné sušení letniček pro suchou vazbu

Určitě Vám dalo spoustu práce květiny vypěstovat. To je však jen jedna část k dosažení cíle. Nyní Vás ještě čeká fáze sušení. Ani tu není radno podcenit, protože nevhodným sběrem a sušením, by mohla veškerá Vaše práce přijít vniveč.

Sběr rostlin by měl proběhnout dopoledne, za svitu slunce, a v době kdy již není rosa. Rostliny pak sušíme na suchém místě, kde je dostatek vzduchu. Většinu květin pak sušíme květem dolů. Povětšinou se jedná o rostliny s drobným, malým květem, jako je například slaměnka, měsíček, chrpa, řebříček aj. Rostliny, které disponují velkými květy, pak sušíme květem nahoru, stejně jako třeba bambusovou trávu. Drobné květiny lze sušit i na připraveném sítu, kdy stonky prostrčíme otvory. Květiny je však možné také usušit jinou metodou, a to za pomoci mrazu. Velkou výhodou tohoto způsobu sušení je to, že výsledný vzhled květů se pak podobá živé květině. Běžným způsobem sušení přeci jen dojde k jisté změně, ovšem sušením mrazem nepřijdete de facto o žádný detail a jedinečnost samotné květiny.

Letničky zdobící louky

Také se rádi procházíte za svitu slunce, cvrkotu cvrčků a cvrlikání ptáčků loukou, kterou zdobí vysoké traviny a rozličné rostliny? Ty svými květy svými dotváří originalitu každé louky. Na louce můžete spatřit například nebesky modrou chrpu – koukol – malinově červený mák – různobarevnou macešku - brutnák aj.

Letničky s omamnou vůní

Pak tu máme také letničky, které nejen Vás, ale také kolemjdoucí dostanou svoji podmanivou krásou a vůní. U těchto letniček má svoji nezastupitelné místo především petúnie – pupalka – fiala – hrachor vonný – tabák aj.

Petúnie

Krásu a vůni petúnií zná každý, kdo se věnuje pěstováním rostlin v truhlíkách. Petúnie mohou disponovat všelijakou barvou, od bílé, žluté, růžové, až po červenou, purpurovou, ale také dvoubarevnou, žíhanou. Petúniím se daří na místě plném slunce. Aby se jim dařilo, potřebují také důkladnou a pravidelnou zálivku. A v případě, že budete odstraňovat květy, které již odkvetly, pak se budete moci dočkat dalších nových poupat.

Ať už Vaší zahrádku zdobí jakékoli letničky, bohaté na květy, barvy, pro všechny platí, že se jim bude dařit, když jim dopřejete výživnou půdu a samozřejmě vydatnou zálivku. Každá z rostlin také vyžaduje patřičné stanoviště.

Doposud jste obdivovali krásu rostlin, třeba u některé ze sousedních zahrad, zatímco Vám se tolik v pěstitelském díle nedařilo? Možná jste pamatovali na vše, na zálivku, hnojení, stanoviště. Zkuste si také s rostlinkami promluvit a vnímat jejich jedinečnost duší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6231 (zahradnimagazin.cz#9833)


Přidat komentář