Kobercové trávníky a travnatá hřiště - Brno venkov

Pro zatěžované plochy a sportovní trávníky je lépe využít položení takzvaných travních koberců, které se rychle ujmou a nemusíte čekat až vyroste nový trávník. Specializovaná firma vypracuje projekt a zajistí realizaci.

Zahlédli jste krásnou plochu trávníku, plnou syté zeleně, ideálně rovnou a na první pohled se vám zalíbila? Možná vás napadlo, že jste takový trávník viděli snad jen na obrázku. Určitě vás pak napadla spousta dalších otázek. Jak je to možné? Proč je tenhle trávník tak krásný? Odpověď zní celkem prozaicky. Není v tom žádné kouzlo, to specializovaná firma položila na obdivovanou plochu travní koberec.

Co je kobercový trávník?

Kobercový trávník nebo také travní koberec je předpěstovaný trávník, který se pěstuje v speciálních trávníkových školkách po dobu zhruba 10 – 12 měsíců. Po dostatečném prokořenění s podkladovým substrátem se trávník slupuje a expeduje přímo na místo pokládky. Trávník, který se později využívá jako travní koberec speciální odřezávací stroj odřízne od podkladu s několika centimetrovým drnem a svine jej do rule. Tyto role trávníku se následně transportují k zákazníkovi a pokládají se na předem připravený podklad.

Jaké je využití kobercových trávníků?

Hlavní výhodou je rychlost realizace a možnost vysoké zátěže trávníku. Pokládku je nutné provést do 24 hodin od expedice a již během 2-3 týdnů po položení kobercového trávníku je možné tento trávník plně využívat. Trávní koberec se využívá všude tam, kde je třeba mít rychle a kvalitně zatravněnou plochu. Vhodné a časté využití nalézáme například v případě sportovních trávníků, ale trávní koberce se používají i v případě úprav okolí pro rodinné domky. Další využití pro travní koberec nalezneme také v místech, kde je povrch vystaven nadměrné vodní či větrné erozi, což se týká např. svahů a podobně.

Zásadní je správná příprava podkladu

Podobně jako při zakládání běžného setého trávníku, tak i při pokládání kobercového trávníku hraje nejdůležitější roli precizní příprava půdy. Kobercový trávník se pokládá na čistou zeminu. Z půdy je tedy nutné nejprve odstranit veškeré stavební zbytky, kameny nebo drny, které by mohly kobercový trávník poškodit. Pokud máme stávající trávník a místo něj chceme položit trávník nový, je nutné začít nejprve se zničením tohoto porostu. V praxi to nejčastěji znamená provést postřik totálním herbicidem. Po zhruba dvou až třech týdnech dojde k úplnému zničení starého porostu. Následuje mělké zkypření mělkým rytím nebo rotavátorováním. Poté je potřeba odstranit z půdy veškeré viditelné nežádoucí příměsi a zbytky. Takto připravenou plochu je vhodné nechat nějakou dobu v klidu a teprve pak přijde čas na konečné vyrovnání pozemku. Budoucí trávník bude přesně kopírovat terén a proto je vyrovnávání nejlepší opakovat vícekrát dokola - uhrabání, přiválení, případně doplnění písku. Válení se neprovádí za mokra.

Jak se kobercový trávník pokládá?

Kobercový trávník se pokládá jako jeden pás k druhému, přiráží se co nejtěsněji k sobě tak, že se váže jako při stavbě zdi z cihel. Přebytečné části koberců lze řezat nejlépe ostrým zubatým nožem a takto vzniklé zbytky lze použít na jiném místě. Při pokládce trávníku je třeba pohybovat se po ploše s největší opatrností, nejlépe použít nášlapné desky. Hotový koberec je nyní nutné zaválet a ihned zalít dávkou alespoň 15 - 20 l/m2. Zálivku je poté nutné opakovat dle počasí 1 - 3 krát denně v době alespoň 10 dní po položení. Kobercové trávníky je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce a pokud to není možné, je nutné trávníky rozmotat na stinném místě a zavlažit. Základní zakořenění trvá obvykle 10 - 14 dní, během této doby je vhodné omezit pohyb po ploše na minimum.

Péče o kobercové trávníky

Zhruba po 8 - 12 dnech přichází na řadu první seč. Trávník se vždy zkracuje o max. 1/3 jeho délky. V opačném případě dostane trávník šok a bude hůře regenerovat. První hnojení se provádí zhruba měsíc po položení. Nejvhodnější je používání dlouhodobě působících hnojiv, která dokáží trávník vyživit až po dobu třech měsíců. Jedná se o granulovaná hnojiva obsahující základní makroprvky jako dusík, fosfor, draslík, případně i mikroelementy.

Travnatá sportovní hřiště

Travnatá hřiště se používají zejména pro fotbal, baseball nebo golf a součástí zakládání je také výstavba hřišť, jejich rekonstrukce a regenerace. Kobercové trávníky z produkce specializované firmy umožňují velmi rychle vytvořit nové sportovní hřiště, ale trávník vám může firma založit také standardním výsevem. Sportovní hřiště mají specifické nároky na zakládání a následnou údržbu travnaté plochy. Trávník musí odolávat extrémní zátěži, což klade vysoké požadavky na kvalitu založení sportovního trávníku a jeho následnou regeneraci či rekonstrukci. V těchto směrech je specializovaná firma schopna poskytnout kompletní služby, které sportovní trávníky potřebují.

Zakládání a rekonstrukce sportovních hřišť

Specializovaná firma, která nabízí zakládání sportovních hřišť používá speciální stroje a zařízení. Například při výstavbě baseballového hřiště, kdy je třeba srovnání hrací plochy s precizní přesností se používá laserový grader. Ten umožňuje dodržet nejen maximální přesnost, ale pomáhá k vytvoření spádů dle požadavků.  Používané specifické stroje s jednostranným využitím zajistí optimální výsledek, což platí například pro traktory s trávníkovými pneumatikami, které jsou zárukou nepoškozeného drnu. Rekonstrukce sportovních hřišť pak představuje přebudování nevyhovujícího povrchu speciálními stroji a založení nového travního drnu. Tyto služby by nebyly možné bez zkušeností a dobrého projektu.

Projekce a realizace zahradní a krajinářské architektury

Ateliér projekce zahradní a krajinářské architektury provádí návrhy zahrad, parků, objektů veřejné zeleně a vegetační úpravy v krajině. Můžete žádat všechny stupně projektové dokumentace od studie po prováděcí projekt a řadu dalších činností jako například dendrologické průzkumy - inventarizaci dřevin a jejich ocenění. Zkušený zahradní architekt vám navrhne podle požadavků zahradní jezírka a vodní prvky, pergoly, kamenné zídky, cesty a další prvky drobné zahradní architektury. Realizace zahradní a krajinářské architektury představuje dodávku zahradních a krajinářských úprav díky specializovaným pracovním skupinám. Předmětem dodávky jsou komplexní díla zahradní a krajinářské architektury jako rodinné zahrady, městské parky, historické zahrady, zeleň ve městě i v krajině, zeleň průmyslových závodů a zemědělských farem nebo si můžete objednat službu** kácení stromů**. Realizace ale může představovat náročné projekty jako střešní zahrady, zahradní jezírka a biotopy a velmi oblíbená je automatická závlaha, která zavlažuje trávník naprosto přesně podle potřeb jednotlivé části zahrady nebo plochy zeleně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6240 (zahradnimagazin.cz#10040)


Přidat komentář