Kácení rizikových stromů a další služby - Prostějov a okolí

Práce prováděné ve výškách jsou velmi specializované činnosti, které vyžadují nejen odbornost pracovníků, ale také speciální vybavení. Kvůli ztížené přístupnosti se při výškových pracích nejčastěji používají vysokozdvižné plošiny.

Kácení rizikových stromů je možné zjednodušeně popsat jako kácení stromů ve ztížených podmínkách. V nejčastějších případech jde o situace, kdy není v místě kácení a jeho nejbližším okolí dostatek volného prostoru. Neodborná práce či kácení stromů běžným způsobem by v tomto případě mohla mít za následek poničení soukromého či obecního majetku.

Za rizikové lze v některých případech považovat i výchovné řezy, které v běžných případech zajišťují dobrý růst stromu a stabilitu koruny. Bezpečnostní řezy se provádí například v případě odumření větve, nalomení větve nebo v případě jiného poškození stromu. Tyto řezy mají za úkol zajistit bezpečnost osob i majetku.

Opravy, nátěry veřejného osvětlení, stožárů

V této oblasti se vysokozdvižné plošiny používají jak na klasické opravy, jako jsou například výměny starých, vyhořelých výbojek, výměny startérů nebo poškozených krytů pouličního osvětlení, tak i na řešení závažnějších a rozsáhlejších oprav. Součástí nátěrů veřejného osvětlení je odstranění starého poškozeného nátěru broušením, odmaštění povrchu pro lepší přilnavost barvy a následný nátěr novou, speciální krycí barvou. Do natěračských prací spadají samozřejmě i nátěry ocelových konstrukcí hal nebo stožárů vysokého napětí.

Montáže reklam, poutačů a vánoční výzdoby

Pracovní plošiny jsou díky značnému rozsahu do stran velmi flexibilní a umožňují přístup i na těžce přístupná místa. Této výhody lze využít zejména při montáži reklamních poutačů nebo při zavěšování vánoční výzdoby. Ať už se jedná o reklamy plachtového typu, pevné reklamy, billboardy nebo montáže nosných panelů pro umístění reklamních poutačů, vysokozdvižné plošiny tuto práci velmi usnadňují. Součástí těchto prací jsou také úkony spojené s čištěním nebo opravou reklamních poutačů, jako je mytí nebo zpětné napínání reklam plachtového typu anebo vylepování nových reklam.

V období Vánoc jsou vysokozdvižné plošiny nezbytným pomocníkem při zavěšování a montáži vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení, stožáry nebo domy, zdobení vánočních stromů ve městech či obcích..

Čištění a nátěry okapů

Další častou prací ve výškách je čištění a nátěry okapů jak rodinných domů, tak velkých budov. Pro bezproblémovou funkčnost je ideální čistit okapy domů minimálně dvakrát za rok, abychom tak předešli nepříjemným a finančně náročným opravám. Součástí těchto prací je odstraňování starého nátěru z okapových žlabů a svodů broušením, odmaštění povrchu, pro lepší přilnavost barvy a následný nátěr okapů speciální krycí barvou.

Opravy a údržba komínů

Komíny a kouřovody by se měly čistit minimálně jednou za rok. Nejvhodnějším obdobím je doba po ukončení topné sezóny. Zanesené kouřovody mají vliv na zvýšenou spotřebu paliva a tím pádem také na zvýšení našich výdajů. Povinnost provádět pravidelnou kontrolu komínů a kouřovodů stanovuje také Vyhláška Ministerstva vnitra a týká se vlastníků, správců a uživatelů budov a jiných objektů a to i rekreačních. Pravidelným čištěním komínů a kouřovodů zajistíme bezpečnost svých blízkých i svého okolí. Zanesený komín může způsobit nejen požár, ale i odvod kouře do obytných místností. Tyto kontroly musí vždy provádět registrovaný kominík. Častost kontroly záleží na typu komínu a pohybuje se v rozmezí 1-4x za rok. Dodržováním pravidelných kontrol komínů se vyhneme případným pokutám a sankcím.

Mytí oken, nátěry a opravy fasád

Vysokozdvižná pracovní plošina je ideálním nástrojem pro mytí oken a nátěry fasád domů ve výškách. Její nezměrnou výhodou je dostatečně velký pracovní koš, který umožní práci dvou nebo tří osob najednou. Díky vysokozdvižné plošině je práce mnohem rychlejší a efektivnější než v případě použití lešení, které je náročné na dovoz, montáž, pronájem, demontáž a odvoz.

Stavební a montážní práce, instalace hromosvodů

Bez montážní plošiny jsou práce na zateplování obvodových plášťů fasád domů a při různých zednických a malířských pracích velmi zdlouhavé a namáhavé. Součástí těchto prací většinou bývá i čištění nebo nátěry fasád domů, instalace zábradlí, lišt, balkónových zábradlí, práce s okapy a okapovými žlaby nebo obklady domů či práce na opravě střech.

Hromosvod neboli bleskosvod slouží jako vodivá cesta pro svod bleskového výboje a je možné ho rozdělit do tří hlavních částí. Jsou to jímací vedení, svody a uzemnění. Hromosvody jsou vyráběny nejčastěji ze zinkované oceli, mědi nebo nerezové oceli. Instalace hromosvodu může být prováděna kvalifikovaným odborníkem s dostatkem zkušeností.

Vývoz materiálu na střešní prostory

Mezi tyto** práce ve výškách** se nejčastěji řadí vývoz tašek, lepenky, latí, folií, ale i jiného druhu stavebního materiálu na střechy nebo do horních pater domů. Náklad je v tomto případě možné zavěsit pod koš plošiny. Tento způsob přenosu materiálu s využitím vysokozdvižné plošiny je velmi výhodný a rychlý. V krátké době je možné do výšek vyvést velké množství materiálu, což značně šetří čas a mzdové náklady.

Odstraňování sněhu a námrazy ze střech

V zimním obdobím je odstraňování sněhu a námrazy ze střech jednou z nezbytných a současně velmi rizikových činností. Nejednou jsme se mohli přesvědčit o tom, jaké škody nejen na majetku může způsobit neodklizený sníh. Mezi nejvíce rizikové patří šikmé střechy, kde sníh může samovolně padat dolů a kde při odstraňování sněhu ze střechy hrozí podklouznutí a pád. Další nebezpečí hrozí v období tání, kdy na zem z velké výšky padají kusy zmrzlého sněhu s ledem. Tyto situace jsou pro chodce nebezpečné a v případě úrazu je odpovědný majitel domu.

Montáž zábran proti holubům a ptákům

Tyto práce zahrnují zejména montáž pozinkovaných, hrotových zábran proti nasedání ptactva. Montáž zábran proti holubům a ptákům je vhodná nejen ze zdravotních, ale také z estetických a ekonomických důvodů. Holubí trus díky své agresivitě značně poškozuje fasády domů, sochy, sousoší a podobně. Díky vysokozdvižné montážní plošině je instalace zábran proti holubům a ptákům velmi rychlá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6237 (zahradnimagazin.cz#9924)


Diskuze a zkušenosti

Kácení stromů Prostějov | 26.04.2014 15:27
Re: Kácení rizikových stromů a další služby - Prostějov a okolí Provádíme kácení stromů, odvoz dřeva, úpravu zahrad, sekání trávy. Orientační cena 250 Kč/hod na pracovníka, od 10 Kč/km doprava, 50 – 150 Kč/hod pronájem pily, křovinořezu, sekačky.

Aleš | 01.05.2014 01:44
Re: Kácení rizikových stromů a další služby - Prostějov a okolí Potřeboval by jsem osekat pozemek 5,3ha. Stačí dvakrát do roka. Jak dlouho by to trvalo? Ať vím cenu. Děkuji.


Přidat komentář