Láčkovka - pěstování a krmení

Láčkovky se běžně množí malými odnožemi, které se nacházejí těsně nad povrchem substrátu na kmínku mateřské rostliny. Láčkovce stačí jedna moucha za měsíc do jedné pasti. Láčkovky se nehnojí.

Láčkovka masožravka - pěstování

Vědecké jméno (Nepethes) přidělil celému rodu C. Linné v roce 1723. Láčkovky musí mít maximální možné osvětlení v létě i v zimě. Je dobré v zimě přisvětlovat umělým světlem. Horské druhy je dobré přes zimu pěstovat při teplotě 10 až 15°C, v létě 20 až 25°C. Důležitý je pokles teplot mezi dnem a nocí. Nížinné druhy vyžadují přes zimu teplotu okolo 18°C a v létě snesou teploty až ke 30°C.

Láčkovka - zalévání

Nejlepší je zalévat láčkovku dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou. Substrát nesmí nikdy vyschnout! Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat rozmezí 60% až 90%, rostliny je dobré mlžit. V zimě je dobré vlhkost omezit na 60%, protože rostliny můžou být napadeny houbovými chorobami.

Láčkovka - hnojení a substrát

Rostlinu nehnojíme! Vhodným substrátem je čistá rašelina s drceným perlitem nebo polystyrenem, kousky molitanu, rašeliníku, dubové kůry a dřevěného uhlí v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 0,5 : 0,5 . Přesazujeme každoročně, při větších nádobách, jednou za 2 až 3 roky.

Láčkovka -krmení láčkovek

Krmení není pro rostlinu životně důležité, stačí ji pouze jedna moucha na měsíc a to jen do jedné pasti.

Rozmnožování láčkovek

Láčkovky se běžně množí malými odnožemi, které se nacházejí těsně nad povrchem substrátu na kmínku mateřské rostliny. Když už mají dvě až tři pasti, tak je můžete těsně u kmínku odříznout, ošetřit kořenovým stimulátorem a pak je zasadit do substrátu pro láčkovky. Po několika měsících si vytvoří vlastní kořenový systém a začnou růst.

Láčkovka -druhy láčkovek

 • Nepenthes mirabilis
 • Nepenthes bicalcarata
 • Nepenthes rafflesiana
 • Nepenthes ampullaria
 • Nepenthes talangensis
 • Nepenthes inermis
 • Nepenthes fusca
 • Nepenthes ovata
 • Nepenthes spectabilis
 • Nepenthes rajah
 • Nepenthes northiana
 • Nepenthes ventricosa
 • Nepenthes alata
 • Nepenthes madagascariensis

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6208 (zahradnimagazin.cz#8785)


Přidat komentář