Roubená chalupa na klíč

Pokud zvažujeme stavbu chalupy či domu, měli bychom rozhodně vzít v úvahu i možnost stavět ze dřeva. Nesporné výhody tohoto materiálu jsou osvědčeny generacemi a přitom splňuje veškeré požadavky moderní doby.

Stavění ze dřeva je známé již od pradávna. Ve stavebnictví neznáme kromě dřeva a kamene jiný materiál, který by byl tak dlouho používán. Mezi hlavní přednosti dřevostaveb patří zejména ekologický způsob stavění, pohodlí při jejich obývání, ale hlavně zdravé bydlení s neopakovatelnou atmosférou.

Dřevo neklade projektantům téměř žádné meze. Neplatí už představa, že dřevěný dům musí vypadat jako horský srub. Dnešní dřevostavby jsou plně přizpůsobeny době v níž vznikají. Tradiční přírodní materiál se dá všemožně skloubit se všemi přednostmi a potřebami současné civilizace.

Jaké má roubený dům vlastnosti?

Tepelné vlastnosti roubené stavby se liší od vlastností staveb z těžkých stavebních hmot, jakými jsou beton a cihly i od vlastností lehkých montovaných staveb. Dřevo má přibližně stejnou schopnost akumulovat teplo jako stejný objem betonu a z toho důvodu je roubená konstrukce v podstatě vysoce tepelně akumulační. Na rozdíl od betonu, má ale dřevo zhruba 10x menší tepelnou vodivost, takže teplo akumuluje a tedy také vyzařuje ve srovnání s betonem podstatně pomaleji. Po zapnutí vytápění se v roubené stavbě tudíž rychle ohřeje pouze tenká povrchová vrstva a teprve následně se postupně teplem dobíjí zbylá dřevní hmota.

Za předpokladu, že roubená konstrukce má dostatečný tepelný odpor, je možné pro vytápění použít menších tepelných výkonů s rychlou reakcí. Této výhody lze využít například při kvalitním programovatelném řízení vytápění objektu. U dřevěných rekreačních objektů je tato vlastnost zvláště výhodná, protože doba, za kterou se dřevěná budova vyhřeje, je velmi krátká oproti budově zděné. Roubená konstrukce nabitá teplem, na rozdíl od lehkých montovaných staveb, pak vydává teplo i po vypnutí otopné soustavy zpět do vnitřního prostoru. Příznivé rozložení teplot v prostoru, vyšší povrchové teploty stěn a stropů a tedy možnost vytápět na celkovou nižší teplotu, to vše výrazně snižuje náklady na vytápění.

Co se děje s roubenou stavbou při požáru

Požární odolnost dřevěných konstrukcí bývá často diskutovanou otázkou stavebníků. Je nesporným faktem, že dřevěná stavba je hořlavá. Důležité ale je, jakým způsobem stavba hoří. Dřevěná konstrukce si oproti ocelovým konstrukcím zachovává při požáru svou pevnost po dlouhou dobu. Významný podíl na tom má zejména izolační schopnost dřeva, kdy se při zuhelnatění povrchu vytvoří izolační vrstva a další hoření je tím zpomaleno. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm tlusté roubené stěny je 50 minut. Hořící dřevěný trámový strop tak přežije déle než keramický strop vložený do ocelových profilů, u kterého vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti dochází ke zřícení mnohem dříve. Velmi významným faktem pro osoby žijící v dřevostavbách je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny v takovém rozsahu, jako při požáru stavby s běžným zastoupením umělých materiálů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6201 (zahradnimagazin.cz#9914)


Přidat komentář