Zavlažovací systémy na zahradu

Jak správně zavlažovat vaši zahradu a ušetřit při tom čas i peníze? Vhodným řešením jsou rozličné zavlažovací systémy, které umožňují komfortně zalévat rostliny a traviny. Pojďme si o nich napsat více.

Zavlažování

Je zcela zřejmé, že k zodpovědné správě zahrady patří i její zavlažování. Jeho četnost a intenzita se liší podle druhu rostlin na zahradě a samozřejmě také její rozloze. Zavlažování je možné v první řadě provádět „manuálně“, což je klasické zalévání s konévkou nebo hadicí. Toto řešení ale obnáší poměrně náročnou činnost, kterou je navíc potřeba pravidelně opakovat, což znamená, že se tato aktivita nejspíše stane frustrující rutinou. I proto jsou dnes na trhu rozličná řešení zavlažování, která vyžadují jen omezenou nebo dokonce žádnou aktivitu ze strany majitele zahrádky a zvyšují tak jeho pohodlí.

Zavlažovací systémy

Zavlažovací systémy zajišťují zalévání rostlin na vaší zahradě na základě automatizovaného procesu. Nejčastějším řešením jsou zavlažovací systémy sestávající ze sítě hadic nebo trubek, které jsou vedeny v podzemí nebo na zemi (není moc časté). Na specificky určených místech jsou pak vytvořeny vývody, na jejichž koncích je postřikovač. Ten se vyrábí v různých verzích, přičemž nejčastější je rotorový postřikovač. Tyto postřikovače zajišťují samotnou distribuci vody mezi rostliny.

Zavlažovací systémy od odborníka

Máte zájem nechat si zavlažovací systém instalovat na Vaši zahradu?

Vzhled zavlažovacích systémů

Asi největší starostí většiny zájemců o zavlažovací systémy je otázka vizuální – tedy zda nebude zavlažovací systém na zahrádce vidět, nebo zda ji dokonce nebude vysloveně hyzdit.  Nadzemní vedení hadic je již dnes v podstatě minulostí a proto ho většina lepších společností v oboru ani nenabízí a u podzemních zavlažovacích systémů tato starost logicky odpadá. Jedinou částí systému, která je vidět, je totiž samotný postřikovač. Ten ale obvykle v klidovém stavu, tedy když nezalévá, zajíždí na úroveň povrchu země, a proto není v trávě vůbec vidět. Právě neviditelnost zavlažovacích systémů je natolik důležitým požadavkem zákazníků, že v této oblasti různí dodavatelé těchto zařízení doznali velkého pokroku a dnešní řešení jsou již velmi blízko dokonalosti. Není se tedy třeba viditelnosti těchto zařízení obávat. K tomu lze započíst také to, že dnes již má podobná zařízení ke své spokojenosti na zahradě poměrně hodně lidí. Pro oko technika navíc může být vyjíždějící postřikovač poměrně pěknou podívanou.

Výhody zavlažovacích systémů

Kromě samozřejmé výhody v podobě ušetřeného času a snížení** náročnosti údržby vaší zahrady jsou jistě také důležité ekonomické výhody v podobě **úspory peněz. Ve většině případů totiž vlastní zalévání zahrady znamená znatelně vyšší spotřebu vody, než automatické kropení prostřednictvím zavlažovacích systémů. Důvod proč tomu tak je, je jednoduchý. Zavlažovací systém umí vodu lépe dávkovat a zalévá na základě skutečně přesně odměřených časových úseků, nikoliv na základě subjektivní představy, zda daná květina dostala již dost. Právě dávkování vody tedy umožňuje regulovat celkový průtok a ušetřit na ne vždy zrovna levné vodě. K tomu přichází také možnost si pořídit dešťový senzor, které rozpozná déšť a postřikovače v tento den nespustí. Toto opět směřuje k úspoře znatelného množství vody.

Realizování a údržba zavlažovacího systému

První důležitou otázkou je otázka času, tedy kdy instalaci tohoto zařízení provést. V zásadě existuje jen jeden zřejmý limit. Není to možné v zimě. Jiná omezení se nekladou. Určujícím není ani stav trávníku na zahradě. Je sice lepší, pokud se zahrada nachází ve fázi před vysetím trávníku, ale možné je systém zavést i na zahradě s již rostoucím trávníkem.

Co se týče otázek** provozu zavlažovacích systémů**, je třeba říci, že společnosti nabízejí poměrně širokou paletu služeb. Jednak s vámi prodiskutují vaše zamýšlené plány se zahradou a dále vám nabídnou možnost zazimovacího servisu. Při zazimovacím servisu je technikem dané společnosti systém odpojen a následně důkladně zkontrolován a zazimován. Po zimě je opět technikem zkontrolován a zprovozněn. V rámci záruky se jedná obvykle o bezplatnou službu, ale je samozřejmě možné si i připlatit za pozáruční servis. Je určitě dobré si zkontrolovat jednotlivé nabídky rozdílných poskytovatelů a porovnat, jaký servis svým zákazníkům nabízejí.

Se samotným** postřikováním** souvisí jedna specifická problematika. Pokud jsou postřikovače špatně rozmístěny nebo je úhel postřiku špatně nastaven, může být voda, kterou vypouští, nasměrována například na zeď domu nebo na snadno korodující části železných konstrukcí na zahradě. Voda by také mohla být stříkána směrem na chodník nebo místa, kde se pravidelně pohybují nebo sedí lidé. Součástí plánování a zřizování zavlažovacích systémů je tedy také určení vhodného místa a nastavení úhlů kropení tak, aby se výše popsaným negativním následkům zabránilo. Je na majiteli daného pozemku, aby určil místa, na kterých případný rozptyl vody nechce.

V souvislosti s postřikováním je třeba** nastavit postřikovače** v souladu s požadavky zákazníka. Celkem jednoduše se dá spočítat roční průtok vody a tím pádem také přibližná roční cena provozu. Ta se odvíjí logicky od množství trysek a také od četnosti zalévání. Je tedy možné na základě dohody se zákazníkem postřikování omezit nebo naopak zintenzivnit. I při častějším postřikování lze očekávat úsporu oproti zalévání manuálnímu. Jedná se tedy v případě zavlažovacích systémů o vratnou investici do vaší zahrady i vašeho komfortu. Podle některých propočtů je u středně velké zahrady návratnost investice zhruba 3 roky, což je velmi rychlý návrat.

Náročnost

Jak je tedy vidět,** naplánování a zrealizování zahradního zavlažovacího systému** není zrovna jednoduchá věc. Jakkoliv by tedy někoho z čtenářů mohlo napadnout se pokusit si tento systém vyrobit sám (jednotlivé díly se dají sehnat), není to rozhodně doporučené řešení. V případě problému nebudete mít nikoho, kdo by vám s řešením poradil a zároveň hrozí například chybné nastavení postřikovačů a jiné problémy podobného rázu.

Na druhou stranu objednaná společnost, která se zavlažovacími systémy zabývá, od vás nebude vyžadovat prakticky žádnou součinnost. Dojde jen ke konzultaci ohledně využití zahrady a případně vašich zvláštních přání nebo návrhů a dále se již práce chopí zkušený tým. Pro zřízení zavlažovacího systému tedy není potřeba žádných zvláštních zkušeností nebo schopností. Tento problém tedy také odpadá.

Souhrn

Pokud chcete zjednodušit váš život a** zlepšit péči o svou zahradu,** rozhodně je zavlažovací systém cestou správným směrem. Jak je zmíněno výše, zavlažovací systémy šetří vaše peníze a také zvyšují váš komfort. O údržbu se první dva roky (v některých případech více) stará společnost, která systém zrealizovala a mnohé nabízí i pozáruční servis, takže se opravdu o nic starat nemusíte. Možnost nastavení jednotlivých zalévacích cyklů zabrání nedostatečnému nebo naopak přílišnému zalévání a tím pádem budou i vaše zahradnické výsledky lepší než za běžného ručního zalévání. Vzhledem k tomu, že kromě** vlastnoručního zaléván**í se nenabízí žádná jiná alternativa, není zřejmě příliš důvodů si zavlažovací systém nepořídit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6177 (zahradnimagazin.cz#9825)


Přidat komentář