Zahradnictví Brno

Zahrádkářství je oblíbeným koníčkem nejen lidí v seniorském věku. Zahrádkářské osady najdeme na mnoha místech Čech, Moravy a Slezska. Může se jednat o jednoduché domky, ale setkáme se i s většími stavbami vhodnými k delšímu obývání.

Zahrádka

Zahrádka je oblíbenou aktivitou nejen lidí v důchodovém věku. Dnes proto najdeme četné zahrádkářské kolonie ve městech a vesnicích. Snad každý rodinný dům je také obklopen větší či menší zahradou.

Zahrádkářské osady

Mnoho firem zareagovalo na vzrůstající počet zahrádkářů. Zahradnictví najdeme prakticky na většině míst po celé republice. Nejinak je tomu i v případě moravské metropole Brna. Tam nyní zabírají zahrádkářské kolonie plochu přes 1 400 hektarů. Zahrady a sady v urbanizované krajině Brna mají důležitý význam, neboť tvoří čtvrtinu plochy vegetačních formací.** Brněnské zahrádkářské kolonie** se vyznačují druhově pestrou skladbou ovocných dřevin. Často se setkáme i s teplomilnými druhy jako jsou meruňka, broskev nebo mandloň. Původně byly zahrádkářské kolonie budovány na okrajích měst. V současnosti se s nimi setkáme také i uprostřed souvislé městské zástavby. Tradiční** zahrádkářské osady** sestávají z malých zahradních domků. Ty jsou nejčastěji dřevěné konstrukce s obvodem 4 x 4 metry. Část lokalit má však spíše charakter chatových osad. Stavby jsou zde rozlehlejší a umožňují trvalejší pobyt.

Zahradnictví

Zahradnictví je obor zabývající se studiem všech rostlin. Ty mohou člověku přinést užitek (ovoce, zelenina) nebo radost (okrasné květiny). Rostliny nám čistí vzduch a dodávají mu vlhkost. To má za následek lepší dýchání. Vegetace nám také pomáhá navodit lepší náladu a působí proti depresím a stresu. Některé rostliny mají léčivé účinky a proto našly využití při průmyslové výrobě léčiv.

Obory zahradnictví

Zahradnictví lze rozdělit na několik odvětví. Zelinářství se věnuje pěstování zeleniny. Ovocnářství, nebo-li také pomologie, je obor zabývající se studiem rostlin, jejichž plody se nazývají ovoce. Ty jsou často využívány jako součást našeho jídelníčku, mohou však být součástí dekorace nebo zdrojem přírodních léčiv. Sadovnictví se zaměřuje na pěstování okrasných dřevin a rostlin pro jejich estetický účinek a zkvalitnění životního prostředí. S postupem času se ustálily znaky zahrad a parků, kterým říkáme zahradní slohy. Dělíme je na pravidelné nebo nepravidelné. Charakteristikou okrasných dřevin a rostlin a jejich úlohou v ekosystému se zabývá dendrologie. Pěstováním rostlin pro jejich estetický účinek se věnuje také květinářství. Neméně důležitým zahradnickým oborem je arboristika. Ta se specializuje na péči o dřeviny. Náplní práce arboristy bývá odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odlehčovací řezy, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve ztížených podmínkách a ošetření významných a památných stromů.

Slovo závěrem

Zahrada může být místem příjemného odpočinku. Zahrádkářské práce jsou oblíbenou volnočasovou aktivitou pro mnohé z nás. Dnešní zahradnictví na to pamatují a nabízejí kromě vlastních rostlin i další užitečné pomůcky. Mezi ně patří hnojiva, keramika, květináče, sekačky, postřikovače, zavlažovací systémy a mnoho dalších věcí, které můžeme využít na své zahrádce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6189 (zahradnimagazin.cz#9992)


Přidat komentář