Rizikové kácení stromů - Karlovy Vary

Tento článek je o případech kácení stromů, které neprobíhají za běžných, nýbrž za ztížených podmínek s rizikem problémů, kdy je potřeba zvýšené opatrnosti a profesionální asistence.

V České republice je celkem běžné, že, pokud tomu nebrání vyhlášky nebo jiné předpisy či dokumenty, se kácení chopí samotný jednotlivec bez profesionální asistence. Použije k tomu obvykle** motorovou pilu nebo běžnou pilku**, a buď postupně odřeže větve, nebo (zejména u menších stromů) strom pokácí rovnou v celku a následně nasměruje padající kmen požadovaným směrem. Nejedná se o nic až tak obtížného a v určité části případů je to i relativně bezpečná praxe, přestože není obecně doporučovaná.

Rizikové kácení je ale poněkud složitější a nebezpečnější. Tento pojem se vztahuje na situace, kdy jsou podmínky pro kácení značně ztížené. Vzhledem k vysokému množství vážně zraněných amatérů je zřejmé, že je pro něj potřeba profesionální asistence zkušené firmy, která pak zvláštním způsobem daný strom odstraní.

Rizikovost

Rizikovost kácení daného stromu může být odvozena z celé řady skutečností. V největším množství případů se, jedná o stromy, které mají narušenou stabilitu (například se naklání na nějakou stranu), jsou shnilé (to souvisí s první kategorií) a také stromy, které jsou špatně dostupné. Jedná se také často o stromy, u kterých je velké riziko jejich pádu například na dům nebo do ulice. Často jde tedy o kácení stromů ve vilkových čtvrtích nebo jiné husté zástavbě. Dále se také jedná o kácení stromů, poničených přírodními katastrofami, jako jsou různé vichřice nebo záplavy. U podobných** stromů** je nejisté, jak stabilní jsou, a je nesmírně nebezpečné se o jejich pokácení pokoušet na vlastní pěst. Profesionálové na tuto činnost prochází poměrně rozsáhlým výcvikem a mají obvykle řadu zkušeností a poznatků z praxe. Pro jednotlivce tedy není tato činnost bezpečná, ani pokud máte kvalitní vybavení (které se sehnat dá).  Postup v případě kácení těchto stromů se totiž zcela liší od postupu běžného.

Postup

Nejprve dochází ke zkontrolování samotného stromu, tedy jeho stability a také případných defektů, jako jsou zlomy nebo dutiny. Tento krok je kritický vzhledem k následujícímu postupu. Poté jsou přivolanými profesionály vyhodnocena případná rizika, související s okolím stromu. Opodál například může být elektrické vedení, dům nebo silnice. Na konci první fáze je také zhodnocena váha stromu a jeho jednotlivých částí a vyhodnocení nosnosti vybudovaného lanového zařízení. Teprve po zhodnocení těchto rizik a možných problémů se vypracuje** postup kácení** toho daného stromu.

Při** rizikovém kácení** nedochází k typickému přetnutí kmene a následnému dirigovanému pádu stromu požadovaným směrem. To by bylo v ztížených podmínkách velmi nebezpečné a neprofesionální, protože obvykle není kolem káceného stromu dostatek místa. Na místo tohoto postupu je tedy volen postup odlišný. Strom je upevněn sérií úchytných lan a je používána** stromolezecká technika**. Přivolaný profesionál tak prostřednictvím této techniky leze po** káceném stromu** a postupně seřezává kousek po kousku směrem od shora dolů jednotlivé větve a části kmene. Nejprve se odřezávají větve, postupně se přechází od menších k větším a končí se částmi samotného kmene. Profesionálové používají zvláštní lano s ocelovou výplní, aby minimalizovali riziko přetnutí lanka motorovou pilou. Už z tohoto popisu je jasné, že se nejedná o práci pro jednoho a už vůbec ne o práci pro amatéra. Kolem stromu stojí asistenti, kteří po celou dobu provádění kácení sledují statiku stromu a případně včasně varují šplhajícího kolegu před rizikem pádu stromu. U kácení větších stromů musí často asistovat i těžká technika. Při profesionálním provedení by nemělo dojít k poničení terénu ani okolních staveb či ulice. Pro jistotu je ale zřizována pojistka, často do výše přesahující 4 miliony korun, zřízená za škody na zdraví nebo majetku. To je ale jen pro případy neštěstí, ke kterým by nemělo docházet často, přestože je nelze vyloučit.

Po pokácení stromu jsou sesbírány kusy dřeva a listí nebo jehličí. Něco z toho je ale zpravidla použitelné pro zahradní dekorování nebo jako hnojivo.  Dále je také upraven pařez a kmen pokáceného stromu. Někteří poskytovatelé těchto služeb nabízí na konci kácení odkup dřeva pokáceného stromu, ale to je samozřejmě jen v případě, že má dané dřevo určitou hodnotu pro výkupce. Jedná se však o zajímavou možnost jak snížit cenu kácení.

Mezi další služby společností, zabývajících se kácením, je také jedna nezanedbatelná, v podobě vypracování a vyřízení žádostí o povolení k povolení kácení stromů na příslušném orgánu státní správy. To je vhodné zejména v případě, kdy je strom již ve velmi špatném stavu a jeho odstranění je nezbytné.

Alternativy

Pokud máte pocit, že je nutnost kácení předčasná, můžete se pokusit problém se stabilitou stromu řešit jinak. Nabízí se například bezpečnostní vazby na stromy, které zvýší jejich stabilitu a bezpečnost. Tyto bezpečnostní vazby** tlumí vibrace stromu ve větru** a jeho přílišné houpání. Instalace tohoto zařízení ale není úplně levná a je na pováženou, zda se nejedná o méně výhodnou investici, než samotné pokácení stromu. Existují však samozřejmě tací, kteří jsou na svůj strom a panorama, které poskytuje, zvyklí a proto se ho zbavovat nechtějí. Pro takové osoby může být tento systém určitým řešením, byť nejspíš ve většině případů jen dočasným.

Možné je také nechat si na nestabilním stromu provést** profesionální ořez**. Menší váha větví může změnit celkové naklonění stromu. Profesionál, najatý na tuto práci, vám ale dost pravděpodobně v krajních případech stejně doporučí strom nechat pokácet. Za pokus ale tato praktika stojí.

Některé společnosti také nabízí různá řešení pro ošetřování stromů a jejich zpevnění. Tyto služby mají prodloužit životnost stromů, ale samozřejmě již nebudou mít kýžený efekt, pokud budou nasazeny krátce před přirozeným pádem daného stromu.

Kompletně tyto služby problém neřeší a proto se u velmi nebezpečně nestabilních nebo shnilých stromů o těchto alternativách moc uvažovat nedá.

Závěr

Pokud je tedy profesionálem zhodnocen strom jako nutný k pokácení a nebrání kácení nějaký předpis, není důvod otálet a je na čase strom pokácet. Není v žádném případě výjimkou, že nepokácené nestabilní stromy padají na dům nebo jiný majetek osob, na jejichž pozemku stojí, nebo také na majetek osob z okolních pozemků. Takováto neštěstí nepřináší jen samotnou škodu nebo dokonce ohrožení či ztráty na životech, ale také právní problémy, které nejsou příjemné. Jakkoliv se tedy může zdát kácení v některých případech zbytečné, je rozhodně dobrý nápad při pochybnostech o** stabilitě stromu** přivolat profesionály a nechat celou situaci zhodnotit. Později pak třeba budete rád, že jste tak učinil.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6180 (zahradnimagazin.cz#9848)


Přidat komentář