Rizikové kácení a realizace zahrad - Brněnsko

Kácení stromů je specifická činnost. U rizikového kácení mluvíme o kácení všude tam, kde je např. strom vychýlený ze směru pádu nebo se v jeho blízkostí nachází elektrické vedení. Jak tato náročná práce probíhá a kdo ji vlastně provádí?

Co znamená rizikové kácení stromů?

Rizikovým kácením stromů se rozumí postupné vykácení stromů tak, aby nedošlo k případnému poškození objektů nebo bezpečnosti lidí. Vše se provádí kvalitní technikou a k práci je zapotřebí zkušených odborníků. Hlavním cílem této činnosti je odřezávání částí stromu a jejich bezpečné spouštění na zem. Ke kácení se smí využívat plošin, ale to pouze v případě, umožňují-li to podmínky. Uvědomte si, že s použitím plošiny jsou však náklady vyšší.

Co vše rizikové kácení obnáší?

Kácení stromu je nevratný zásah, proto doporučujeme, aby jste situaci řádně poradili s odborníky a rozhodnutí o kácení pořádně promysleli. Cena tohoto kácení se liší podle technické náročnosti. Nebezpečně rostoucí nebo nakloněný strom může vážně ohrožovat cizí majetky, lidské životy nebo způsobit nepěkná zranění. V takovémto případě je nutno strom odstranit - profesionálně a bezpečně! Sami se do kácení nebezpečného stromu nepouštějte! Odborné firmy jsou pojištěny proti možnému riziku, mají k této práci potřebné vybavení a ví, jak se chovat v případě hrozícího nebezpečí. Jak rizikové kácení probíhá? Vše začíná telefonickou nebo osobní dohodou. Tým odborníků k Vám přijede nebezpečný strom zkontrolovat a posoudit. Zhodnotí veškeré překážky, které by mohly práci kácení ztěžovat. Podívají se na vady stromu - praskliny, dřevokazný hmyz, plodnice a zváží možnosti pokácení, které budou pro okolí stromu nejvhodnější. Může se stát, že....

 1. - v okolí stromu je dostatek místa - v tomto případě se strom vykácí celý rovnou ze země tzv. klasickým způsobem a na vrchol se stromu se natáhne lano, kterým se váha stromu jistí. Tímto lanem se také navádí správný směr dopadu.
 2. - strom se musí pokácet po částech - na strom se znovu natáhne lano a na jeho kmen vyšplhají pracovníci firmy, aby postupně odřezávali části stromu a bezpečně je snášeli na zem. Pokud se pod stromem nachází elektrické vedení nebo nějaké "cennosti", altánky, kapličky apod. je potřeba speciálního vybavení jako jsou popruhy, spouštěcí mechanismy nebo hupcuky. Tomuto způsobu kácení již můžeme říkat - rizikové.
 3. - na strom se nedá vylézt z důvodu velmi špatného stavu - zde se musí využít těžké techniky, jako např. jeřábu. Kácení takového stromu je vysoce nebezpečné a velmi nákladné. Odborní technici zde používají jeřáby nebo speciální plošiny a celá práce kácení se tak může výrazně prodražit

Bezpečnost na prvním místě!!

K práci rizikového kácení stromů je potřeba speciálních kurzů, školení, certifikátů a oprávnění. Při této činnosti se využívá nejmodernějších prostředků a náčiní, protože se zde pracuje s "tunovými kusy" a i malá chybička tu může představovat obrovské následky. Pro rizikové kácení je vždy potřeba minimálně dvou "stromovníků" - jeden z nich se pohybuje na stromě, druhý ho dole jistí a asistuje mu v podávání náčiní. Druhý pracovník pod stromem také zachytává podávané větve a v případě nehody poskytuje první pomoc. Základem práce je dokonalá ostražitost a předvídání.

Arboristika

Arboristikou rozumíme ošetřování stromů. Pokud si sadíme stromky sami na zahradě, musíme jim vynakládat odbornou péči a starat se o ně v každém ročním období. Arboristika se snaží o vytvoření harmonického vztahu mezi přírodou a lidmi a zabývá se především o stromy rostoucí mimo les. Krásné rozkvetlé a pečované stromy dokáží příznivě ovlivňovat naše psychické i fyzické zdraví. Ke svému životu je rozhodně potřebujeme. Co vše spadá pod obor arboristiky?

  • sumarizace zeleně
  • výsadba stromů a řezy (výchovné, tvarovací, zdravotní)
  • ošetření dutin stromu, vazba korun
  • ošetření památkových stromů a rizikové kácení
  • frézování pařezů a lesnická činnost spojená s pěstováním lesa, ochranou lesa, těžbou dřeva a výstavbou oplocení

Realizace zahrad

Co se realizací zahrad týče, obraťte se na firmu, která Vám nabídne celkový koncept, od návrhu až po realizaci, popřípadě i s následnou údržbou. Takováto zahrada Vám totiž bude sloužit nejen pro potěchu oka jako okrasný prvek, ale jako plně funkční systém. Pokud si přejete mít nádhernou zahradu, která Váš dům zkrášlí a kam budete rádi chodit trávit svůj volný čas, procházet se a odpočívat, můžete využít realizaci zahrady na klíč.

Vzhledem k tomu, že je každá zahrada originál, je nutné k jejímu řešení přistupovat individuálně. Zahrada musí být koncipována tak, aby svým majitelům a uživatelům splňovala požadavky na jeho odpočinek a volný čas. Proto se hledí na to, aby byl zahradní prostor rozčleněn účelně a esteticky. Taky je nutné zohlednit klimatické podmínky, orientaci ke světovým stranám, okolní přírodu a mnoho dalších podobně důležitých faktorů. Aby zahrada skutečně plnila svoji funkci, je potřeba její projekt, jak již také bylo zmíněno,** svěřit do rukou odborníka**. Každý projekt se zpracován s ohledem na požadavky každého konkrétního zákazníka, na výběr rostlin, budoucí údržbu a hlavně jeho finanční možnosti. Díky projektu získá zákazník jasnou představu o tom, jak bude jeho zahrada vypadat v průběhu let po realizaci nebo různých ročních období.

Zakládání zahrad

Zahradu je možné založit o různé velikosti a typech. Realizace zahrady může proběhnout jak pouze v některé části zahrady, tak založení kompletní zahrady na klíč. Pokud se rozhodnete pro realizaci pouze části zahrady, rozumí se tím např. založení trávníku, okrasných výsadeb, instalace závlahového systému, apod. U realizace zahrady na klíč jde o vypracování projektu, přes hrubou modelaci terénu až po samotnou realizaci zahrady. Nechat si zhotovit realizaci zahrady na klíč přináší své výhody, kdy tou základní je, že získáte záruku na dílo jako celek od jednoho dodavatele.

1. 604 670 487 2. +420 604 194 419

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6182 (zahradnimagazin.cz#9891)


Přidat komentář