Obaleč jablečný - ošetřování jabloní

Obaleč jablečný poškozuje také hrušně, kdouloně a ořešáky. V teplejších oblastech má dvě generace za rok, v chladnějších jen jednu. Obaleč jablečný je jedním z nejvýznamnějších škůdců jabloní.

Obaleč jablečný - kde škodí?

Obaleč jablečný poškozuje jabloně, hrušně, kdouloně a také ořešáky. Přezimuje ve stadiu dospělých housenek v různých úkrytech. Housenky se zavrtají do plodů a způsobují tzv. „červivost plodů”. V teplejších oblastech má dvě, v chladnějších jen jednu generaci za rok. Rojení první generace probíhá v květnu a v první polovině června, s druhou generací motýlů je možno se setkat ve druhé polovině července a v srpnu. Jablka napadená obalečem jablečným bývají často druhotně napadány monilií.

Ochrana rostlin před obalečem jablečným

Ošetřování jabloní provádíme podle signalizace buď v době kladení vajíček (používají se inhibitory tvorby chitinu), nebo v době hromadného líhnutí housenek (vhodné jsou klasické přípravky). Vhodné je použití orgánofosfátu DIMILIN 48 SC. 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6172 (zahradnimagazin.cz#8825)


Přidat komentář