Klíněnka jírovcová - škůdci a ochrana

Chemický způsob ochrany se používá pouze výjimečně na stromy na frekventovaných místech. Ideální je v období mezi 10. - 15 květnem ošetřit stromy fungicidním přípravkem Dimilin. Doporučuje se zalivka napadených stromů. Klíněnka jírovcová je motýlek.

Klíněnka jírovcová - jak vypadá?

Dospělý motýl klíněnky má velikost průměrně kolem 4 mm, je svěle rezavý s béžovými čárkami na křídlech.

Jak klíněnky stromům škodí?

Na jaře se vylíhlí motýlci klíněnky objevují před rozkvětem jírovců (v dubnu), po vytvoření listů vyletují na spodní větve stromů, nakladou vajíčka na svrchní stranu listů, z nich se vylíhnou larvy, které se prokoušou do vnitřního pletiva listů, kde listy vyžíráním decimují (minují). Následně se zakuklí a po vylíhnutí koloběh pokračuje. V jednom roce vzniká několik generací. Až poslední generace zůstane po zakuklení ve spadaném listí a přezimuje do příštího roku.

Ochrana stromů před klíněnkou jírovcovou

Nejlepším způsobem ochrany před klíněnkou je shrabání spadlého listí na podzim a jeho likvidace (nejlépe spálením, případně kompostací pod asi 10 cm vysokou vrstvou zeminy).

Chemický způsob ochrany

Chemický způsob ochrany se používá pouze výjimečně na stromy na frekventovaných místech. Ideální je v období mezi 10. - 15 květnem ošetřit stromy fungicidním přípravkem Dimilin. Doporučuje se zalivka napadených stromů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6171 (zahradnimagazin.cz#8801)


Přidat komentář