Jablka - pihovatost

Na povrchu plodů se objevují tmavě zelené prohlubně, pod kterými se nacházejí hnědé ostrůvky odumřelého pletiva dužniny. Nedostatek přístupného vápníku v půdě je hlavní příčinou choroby zvané jako pihovitost jablek.

Příčiny pihovitosti jablek

Hlavní příčinou pihovitosti jablek je nedostatek přístupného vápníku v půdě. Nejintenzivněji se tato choroba projevuje v suchých a teplých letech s nedostatkem srážek a v letech se slabší úrodou a na půdách vydatně hnojených chlévským hnojem nebo trusem.

Choroby rostlin - projevy pihovitosti na jabloních

Na povrchu plodů se objevují tmavě zelené prohlubně, pod kterými se nacházejí hnědé ostrůvky odumřelého pletiva dužniny.

Ochrana jabloní před pihovitostí

Vhodné je na stromy aplikovat listová hnojiva se zvýšeným obsahem vápníku. Od června do konce léta je nutné dbát na pravidelnou výživu stromů a také na pravidelný řez. Vhodné je použití hnojivého přípravku Calsol, Kalcium Plus nebo například Rosatop – Ca.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6170 (zahradnimagazin.cz#8768)


Přidat komentář