Housenky v zahradě

Housenky jsou často aktivní pouze v noci, proto je vhodné housenky odstraňovat večer. Ochranu proti housenkám je nutné provádět včas, to znamená během prvních vývojových stádií housenek, neboť starší housenky jsou vůči přípravkům odolnější.

Škůdci

Housenky jsou larvy různých druhů hmyzu. Požírají pupeny a listy a postupují směrem nahoru. Housenky co nejdříve sesbírejte a napadené výhonky odstraňte. Rostlinu pak postříkejte některým z insekticidů. Na zahradách likvidují housenky především zpěvní hmyzožraví ptáci. V mnoha případech je likvidace housenek hmyzožravými ptáky postačujícím ochranným opatřením.

Prevence proti housenkám

Housenky jsou často aktivní pouze v noci, proto je vhodné housenky odstraňovat večer. Ochranu proti housenkám je nutné provádět včas, to znamená během prvních vývojových stádií housenek, neboť starší housenky jsou vůči přípravkům odolnější.

Biologické přípravky proti housenkám

Proti některým druhům žravých housenek motýlů lze využít biologické přípravky, např. Bacillus thuríngiensis (Biobit FC či WP). Pokud je chemická ochrana nutná, pro většinu druhů housenek je toxický pyrethrine.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6168 (zahradnimagazin.cz#8749)


Přidat komentář