Černá skvrnitost růží a listů

Černá skvrnitost listů růží - Diplocarpon rosae. Ochrana růží proti černé skvrnitosti. Chemická ochrana růží. Tvar i barva skvrn jsou často závislé na odrůdě růží. Počet a velikost skvrn se zvětšuje a skvrny často splývají.

Černá skvrnitost listů růží - Diplocarpon rosae

Na horní straně listů vznikají převážně na jaře a v létě hnědočerné, černofialové až černé skvrny, různé velikosti a různého tvaru.** Tvar i barva skvrn jsou často závislé na odrůdě růží.** Počet a velikost skvrn se zvětšuje a skvrny často splývají. Na povrchu skvrn na vrchní straně listů je možné vidět velmi drobné, černé, puchýřkovité plodničky, ve kterých jsou výtrusy. Napadené listy nebo jednotlivé lístky žloutnou a předčasně opadávají. Při velmi silné infekci mohou být napadeny i zelené větvičky nebo dokonce i květy. Následkem napadení se rostliny postupně oslabují a méně kvetou.

Ochrana růží proti černé skvrnitosti

Ošetření je třeba provádět od prvních příznaků poškození. U náchylnějších odrůd je vhodné začít s ochranou preventivně, ještě dřív, než se objeví první příznaky, zejména tehdy, jsou-li vhodné klimatické podmínky pro původce choroby.

Chemická ochrana

Proti černé skvrnitosti je vhodné použít fungicidní přípravky, jako je například BAYCOR 25 WP , DISCUS , DITHANE DG NEO-TEC , DITHANE M 45 , NOVOZIR MN 80 nebo SYLLIT 400 SC.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6169 (zahradnimagazin.cz#8758)


Přidat komentář