Arboristika a rizikové kácení stromů - Liberecký kraj

Arboristika je velmi specifickým oborem, zabývající se péčí o dřeviny a z velké části hlavně o stromy. Rizikové kácení stromů je nutné nechat vždy na odbornících a to hlavně proto, že je zde možnost, že vše nepovede dokonale.

Arboristika je jak jistě všichni víme péče o stromy. O stromy je důležité se starat stejně tak, jak se věnujeme například květinám apod. Aby bylo o stromy postaráno opravdu dobře, je potřeba nechat jejich péči na odbornících.

Arboristika a rizikové kácení stromů

Záleží Vám na stromech a zjistili jste, že je ve vašem okolí strom, který je nutno pokácet?

Co je to arboristika?

Slovo arboristika příliš často neslýcháme a tak není ani divné, že jej mnoho z nás nezná a ani neví, co vlastně znamená. Jak již bylo řečeno výše, je toto slovo pojmenováním činnosti, která se zabývá kompletní péčí o dřeviny. Dřevinami nejsou myšleny pouze stromy, ale také keře, které můžeme vidět jak u domů, tak v parcích a jinde na veřejných prostranstvích. Arboristé se starají zejména o dřeviny, které se nacházejí na veřejných prostranstvích, kde by se o ně jinak nikdo nepostaral. Jejich práce spočívá jak v prořezávání stromů, tak i v tom, že je mohou bezpečně kácet. Arboristé neboli stromolezci jsou ve své podstatě lidé, kteří léčí dřeviny.

Jaké druhy stromů známe?

Jak jistě víme, je kole nás velká spousta různých stromů. My si u domu vysazujeme zejména stromy ovocné a jehličnaté. Je tomu tak zřejmě proto, že nám dávají ovoce a o jehličnany není potřeba se příliš starat. Jehličnaté stromy nezatěžují náš pozemek opadávajícími listy, které je potřeba složitě sbírat. Také keře se řadí mezi dřeviny, a protože je na svých zahradách máme velmi málo, nevíme příliš dobře, jak se o ně správně postarat. Pokud si s dřevinami, které máme rady, měli bychom oslovit arboristu.

Jak a kde správně vysadit strom?

Jež předtím, než se rozhodneme vysadit si strom, je potřeba si řádně promyslet, jaký druh stromu hodláme vysadit a kde jej chceme mít. V této fázi je nejdůležitější zjistit si, zda je daný strom vhodný na místo, které preferujeme a naopak. Je také nutné brát v úvahu, jak velký strom bude, až vyroste a zda nás v budoucnu nebude ohrožovat. Pokud si nejsme zcela jisti svým výběrem, můžeme se obrátit na odborníky. Vyhneme se tak případným problémům a nebezpečí, které nám strom může v budoucnu způsobit. Jakmile máme jasno v tom, kde bude strom a máme jej již koupený, je potřeba přijít k výsadbě samotné. První na řadě je správné vyhloubení jámy, kterou provádíme buďto pomocí nějakého stroje nebo ručně. Zásada je taková, že jáma musí být 2,5-4 x větší, než je kořen stromu. Poté, co je jáma hotová, smícháme zeminu s organickou hmotou neboli kompostem nebo s minerálním hnojivem. U čerstvě vysazovaných stromů striktně platí, že se nesmí přidávat hnůj. Poté, co je strom vysazen, musíme jej zafixovat, aby nedošlo k jeho polámání. Vyšší stromy se fixují jedním až třemi kůly, které se musí zatlouci mimo kořeny a měly by sahat alespoň 10 cm pod jeho korunu. Kůly orientujeme severozápadním, jižním a jihozápadním směrem. Je-li strom vysazován u silnice, jsou kůly směřovány vždy k vozovce.

Poté co strom vysadíme

Každý strom se musí ihned po výsadbě zavlažit a to proto, aby byl zajištěn dostatek vody až ve spodní vrstvě kořenové soustavy. Kolem dřeviny se pokryje mulčem, čímž zařídíme, že se bude udržovat vláha a v zimě nedojde k promrznutí dřeviny. Listnaté stromy bez kořenového balu je nutné důkladně prořezat a to tak, že všechny výhony zkrátíme o 1-2 třetiny. Jedná-li se o kontejnerovou rostlinu, upravíme řezem pouze nadzemní část a to tak, aby vynikla rovnováha mezi kořenovým systémem a nadzemní částí.

Jak se starat o dřeviny?

Co se týče stromů, není nikde žádný návod o tom, jak o ně správně pečovat, jak je tomu například u květin. O stromy se většinou staráme podle toho, kde jsou vysazeny a především také dle toho, o jaký druh stromu se jedná. Stejně tak, jako se nesmí květiny přelévat, aby jim neuhnily kořeny, platí to samé u stromů. Pokud stromy po výsadbě přeléváme, kořeny jim uhnijí a nezaléváme-li je dostatečně, hrozí nám, že uschnou. Zálivku je nutné přizpůsobit danému stavu stromu, který je tedy velmi důležité pravidelně kontrolovat. Kupříkladu v létě je potřeba zálivku u velmi vzrostlých stromů opakovat alespoň jednou za týden. Jak již bylo zmíněno výše, zabývá se arboristika také keři, které je vhodné přihnojovat plnými hnojivy nebo tabletami, ale ne víckrát než jednou za 2-3 roky a to zejména na jaře. Stromy nehnojíme vůbec. Nejsme-li si jisti zda je naše dřevina v pořádku, je vhodné obrátit se na arboristu, který nám jej může zachránit.

Jak stromky prořezávat?

péči o stromy a keře, patří také jejich pravidelné prořezávání. Prořezávání provádíme nejčastěji u ovocných stromků, jako jsou jabloně a hrušně. Máme-li doma okrasné dřeviny, musíme prořezávat ty, které kvetou v létě. Aby bylo prořezání kvalitní a mělo smysl, je nutné jej provést již v zimě a to zejména v únoru nejpozději v březnu.  Ovocné stromky se zařezávají proto, aby měly zdravé plody a abychom je uchránili před houbovými infekcemi. U okrasných dřevin se provádí zařezávání proto, aby byly dané výhony obsypány květy. Provádíme-li ořezávání poprvé, měli bychom si o této práci zjistit co nejvíce informací, abychom dané dřevině ještě více neublížili, a je-li to jen trochu možné, oslovit někoho zkušeného, kdo již tento druh práce vykonával. Zásadou číslo jedna je při této práci kvalita ořezu a také znalost způsobu této práce, neboť pokud ji neprovedeme opravdu odborně, může to vést až ke zničení celé dřeviny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6184 (zahradnimagazin.cz#9898)


Přidat komentář