Arboristika a rizikové kácení kácení stromů Jihomoravský a Moravskoslezský kraj

Arboristika je specifický obor, který se zabývá komplexní péčí o stromy a keře. Provází strom od výběru místa pro výsadbu a sleduje dále celý jeho vývoj až k případnému skácení.

Čím se zabývá arboristika?

Arboristika se zabývá komplexní péčí o dřeviny. Zkoumá vlivy, které působí na rostoucí stromy ve městech i ve volné krajině. Arboristika provází strom od výběru místa pro výsadbu a sleduje dále celý jeho vývoj až k případnému skácení. Výběr vhodného druhu stromu na daném stanovišti je také záležitostí arboristiky.

Co je cílem arboristiky?

Cílem arboristiky je zdravý strom, který je bezpečný pro své okolí. Arboristika se zabývá údržbou a obnovou stromů v urbanizovaném prostředí. Důležitý je bezpečný vztah mezi existencí stromů a existencí člověka ve městech, parcích, alejích a ve volné krajině. Stromy nesmí svou přítomností ohrožovat lidskou činnost a naopak člověk má brát ohled na stromy a keře, které jsou nepostradatelnou součástí krajiny.

Kdo je to arborista?

Arborista - stromolezec je člověk, který se zabývá odbornou péčí o dřeviny. Poskytuje poradenství a realizuje práce spojené s touto péčí. Pracovní náplní stromolezce není jen

řez stromů a jejich kácení. Vybírá také vhodný druh dřeviny a místo pro výsadbu. Po celou dobu života dřevin o ně pečuje a postupně je vychovává. Dokáže posoudit zdravotní stav stromů a navrhuje případné zásahy.

Řez stromů

Nástrojem pro udržování a vychovávání dřevin je řez. Existuje několik základních typů řezů: výchovný, bezpečnostní, zdravotní a redukce (redukční). Redukce může být lokální, obvodová, výšková, nebo vedená směrem k překážce (např. dům, vedení elektrického proudu, veřejné osvětlení apod.). Jsou i speciální typy řezů např. hlavový řez a řez na ,,čípek". K péči o stromy patří také ošetření dutin stromů a vazba koruny.Nesprávným a neadekvátním řezem dochází k trvalému poškození stromu.

Kdy stromy prořezávat?

Často se setkávám s názorem, že stromy je třeba prořezávat v zimě nebo brzy zjara. To však platí pouze pro ovocné stromy. Většina řezů se realizuje od narašení listů stromů až po jejich opad. Bezpečnostní řezy se mohou provádět po celý rok, sesazovací řezy a silné redukce naopak pouze v určitém krátkém období roku.

Rizikové kácení

V některých případech je lépe strom skácet a neusilovat o jeho záchranu. Strom nelze vždy pro velikost či umístění skácet celý. Arborista pak provádí postupné kácení, aby nedošlo k újmě na majetku nebo zdraví lidí.

 

Autor článku:

Šimon Zbožínek

 

Arboristikou se zabývám již pět let. Vystupuji pod obchodním názvem firmy Ar.rikka. Nabízím hodnocení stavu stromů a poradenství v této oblasti. Specializuji se na výškový řez stromů lanovou technikou a na rizikové kácení stromů. Působím v rámci Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje. Spolupracuji s firmou Green-vision, která se zabývá projektováním a realizací zahrad primárně v Moravskoslezském kraji.

 

Budete-li mít zájem o některou z těchto služeb, obraťte se na mne.

emai.: arboristika.rikka@gmail.com

Tel.: +420724319873

https://cs-cz.facebook.com/www.rikka.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6196 (zahradnimagazin.cz#10057)


Přidat komentář