BOZP ve školství

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitá zejména ve školství. Vzhledem k problematice školství a dětem všech věkových kategorií, je její zpracování náročné a složité. Navíc zde dochází častěji ke státním kontrolám.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP ve školství patří k náročným úkolům. Samotná problematika je ve školství rozsáhlá a složitá. Bezpečnost je nutné zajistit pro všechny zúčastněné. Tedy pro technické pracovníky, učitele a samozřejmě žáky. Zde je nutné specifikovat všechna opatření. To proto, že jinak bude zpracována dokumentace BOZP pro mateřskou školku, jinak pro první stupeň základní školy, jinak pro starší žáky a jinak pro vysokoškoláky. A zcela odlišná bude dokumentace BOZP pro jednotlivá učiliště a odborné školy, kde žáci pracuji často se složitými stroji, a jsou vystaveni reálným nebezpečím jako by již byli zapojeni do pracovní sféry.

BOZP ve školství

Vypracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve škole je náročné i z toho důvodu, že dětem chybí odpovědnost, jsou zbrklé a často jednají impulsivně. I na toto je třeba myslet. Složitost BOZP ve školství vyplývá i z činnosti, na kterou jsou žáci zaměřeni. Může se zdát, že nejsložitější bude zajištění BOZP u studentů a učňů odborných škol. Zde se však již předpokládá určitá míra odpovědnosti. Nejsložitější a také nejdůkladnější zajištění BOZP musí být u dětí a žáků nízkého věku. Tedy u mateřských škol a jeslí. Proto je zde nejlépe svěřit celou problematiku BOZP profesionální firmě, která nabízí kompletní servis BOZP. Ten zahrnuje vše od auditu, přes rizika, vytvoření dokumentace, zajištění revizí až po jednání se státní inspekcí.

Co musí obsahovat BOZP ve školství?

Jde o kompletní pokyny a metodiku, které mají zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. Součástí by měly být i rady a návody, které budou nápomocny učitelům i technickým pracovníkům škol. Dále pak musí být součástí i poučení žáků, které nahradí běžná školení BOZP dospělých. Poučení žáků může probíhat v jednotlivých třídách, nebo formou besed pro celou školu. Vždy by mělo být rozděleno pole věku žáků.

Dokumentace BOZP ve školství

I ve školství je nutné vést dokumentaci BOZP. Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zahrnovat nejen vše kolem bezpečnosti v daném objektu – škole, ale i mimo ni. To znamená na vycházkách, výletech, na hřišti, pískovišti, zahradě a podobně. Navíc musí zahrnovat i ergonomické požadavky na pracoviště a hygienické požadavky podle věku žáků. Odpovědnost za vedení a plnění dokumentace BOZP má ředitel školy. Ten může zajistit vedení BOZP profesionální firmou. Tím ušetří čas, náklady a bude mít jistotu, že vše je v naprostém pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6166 (zahradnimagazin.cz#10061)


Diskuze a zkušenosti

Mgr. Tomáš Soukup | 24.11.2014 08:22
Re: BOZP ve školství Dobrý den, chtěl bych touto cestou vyjádřit dík společnosti Energom Projekty, na všech třech budovách naší školy, byli učitelé proškoleni na BOZP a PO. Myslel jsem si, že bude probíhat nudné a dlouhé školení, opak byl pravdou. Pan školitel nás překvapil, probíhaly ukázky první pomoci a evakuace z budovy v případě požáru. Děkuji Mgr. Tomáš Soukup

MŠ Herbenova | 27.11.2014 14:30
Re: BOZP ve školství Mohu říct, že jsem spokojená, nastoupila nám nová paní učitelka do mateřské školky a vstupní školení BOZP a PO bylo provedeno na jedničku.

Mgr. Vranáková, Vsetín | 03.12.2014 13:42
Re: BOZP ve školství Dobrý den, jsme spokojeni, školení proběhlo bez problému, když jsme procházeli celou budovu školy zjistili jsme co všechno nám chybí, hlavně jeden hasicí přístroj. Kdyby se něco stalo, hlavně teď před Vánocemi, nevím jak bychom to řešili. Teď už je vše tak jak má být a můžeme si uživat zbytek posledního školního měsíce v tomto roce. Děkuji s pozdravem Mgr. Vranáková

ZŠ Vsetín | 05.12.2014 13:48
Re: BOZP ve školství Pročítám si tady komentáře a vidím, že jsme nebyli vyjímka, také jsme měli nácvik evakuace v případě požáru a hlavně první pomoc, oživili jsme si možnost tohoto případu. Když máte ve třídě 25 dětí nikdy nevíte co se může stát. Školení BOZP a PO opravdu perfektní.

Wolfová | 09.12.2014 09:39
Re: BOZP ve školství Jsme moc rádi, že máme společnost Energom, starají se o nás co se týče BOZP a PO opravdu dobře. Se vším mi dokážou poradit. Děkuji Wolfová

SOŠ FM | 11.12.2014 15:34
Re: BOZP ve školství Dobrý den, chtěl bych poděkovat Vaší společnosti ENERGOM Projekty a.s. a hlavně Vašemu technikovi BOZP a PO za profesionální školení zaměstnanců a všechny další služby v BOZP. Jsem naprosto spokojen ve všech směrech. Děkuji

ZŠ Třinec | 12.12.2014 14:50
Re: BOZP ve školství Díky firmě ENERGOM může být školení BOZP zajímavé, pan školitel je opravdu velmi výřečný a zajímavý člověk co se týče přednesu, dokázal zaujmout celý pedagogický sbor ani školník neusl. A musím říct, že mne přímo ohromil. Chtěla bych mu velice poděkovat. Farná L.

Jarošová | 16.12.2014 14:26
Re: BOZP ve školství Mnozí z nás už jistě zažili v práci nějaký pracovní úraz a někteří ne jen tak nějaký. Nejhorší je, že se úraz nyní stal mě. Zlomila jsem si nohu, uklouzla jsem na kluzké podlaze, bohužel to byla moje vina, měla jsem být opatrnější ale pán z firmy ENERGOM mi pomohl vše vyřídit jak v práci tak s pojišťovnou, jelikož nás všechny školil zhruba před měsícem, sám se chytal za hlavu. Ale i tak děkuji za pomoc

Hajnáková | 17.12.2014 15:59
Re: BOZP ve školství Doporučuji tuto firmu všem svým známým hlavně v základních školách. Alespoň takto mohu společnosti Energom projekty vynahradit jejich ochotu. Hajnáková

Ředitel ZŠ Tomiczek M. | 18.12.2014 10:00
Re: BOZP ve školství Nemám co dodat, kontrola budovy byla brnkačka, školení bylo zajímavé, občas jsme se i dost zasmáli. Takže jsme vše dali dohromady a ještě nás čekají revize hasicích přístrojů, ale to určitě stihnem do konce roku. S pozdravem Tomiczek

Střechy Kovák | 07.01.2015 15:11
Re: BOZP ve školství Školení jsme mohli rozdělit do tří částí, prověrka trvala skoro hodinu a půl, zaměstnanci měli možnost vyzkoušet si bezpečnost práce i v praxi. Jednalo se o konkrétní případy, jako je třeba ergonomie práce, pohyb na staveništi (konkrétní případy úrazu a jak se jim vyhnout. V případě, že se stane úraz ukázka první pomoci). Za sebe i naši firmu mohu doporučit.

Šárka | 12.01.2015 14:27
Re: BOZP ve školství Kvalita služeb v BOZP je na vysoké úrovni, a to díky zkušeným technikům. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci. Šárka

ZŠ a MŠ | 28.01.2015 08:42
Re: BOZP ve školství Jsem spokojen, školení proběhlo zajímavou formou a neobsahovalo nic cobychom nepotřebovali. Děkuji

INTER FLA s.r.o. | 05.02.2015 11:12
Re: BOZP ve školství Chtěli bychom tímto společnosti Energom Projekty velmi poděkovat za rychlost a kvalitu služeb, které nám poskytují v BOZP a požární ochraně. Vysoce kvalifikovaní technici jsou zárukou dobře odvedené práce, žádné nepodstatné věci opravdu pouze to co musíme mít. Děkuji Floryk

Autodoprava Ostrava | 10.03.2015 15:31
Re: BOZP ve školství Kvalita služeb je na vysoké úrovni, kompletní servis a vše mám bez starostí. Technik nahání mě a ne já technika ohledně podkladů a rychlosti vyřešení všech podrobností ke kontrolám. Velmi děkuji za pomoc Nováčková

Ostrava | 19.03.2015 14:15
Re: BOZP ve školství Alespoň takto bychom chtěli moc poděkovat panu technikovi, který se o nás moc dobře stará. Tým MŠ Ostrava

Kučírek Petr | 16.04.2015 15:53
Re: BOZP ve školství Firma, která se nám starala o oblast BOZP, se k nám nezachovala slušně, nahlásili nás na úřadu a přišla kontrola. Okamžitě jsem hledal někoho kdo mi poradí, jako první jsem narazil na firmu ENERGOM projkety a.s. vysvětlil jsem svou situaci a ještě ten den přijel pracovník a všchny papíry prošel. U kontroly všechno zvládl. Teď vím, že se mám na koho obrátit. Děkuji

Kubátová Zuzana - obč. sdružení | 04.05.2015 11:43
Re: BOZP ve školství Společnost ENERGOM Projekty a.s. pro naše sdružení udělala maximum a my jsme jim opravdu vděční. Ještě jednou děkujeme Kubátová