Zahradní jezírka Praha - Západ, Středočeský kraj a okolí

Nejkrásnější pohled na zahrádce poskytuje zahradní jezírko oživlé spoustou drobných živočichů a ozdobené barevnými květy leknínů a trsy rákosů. Zahradní jezírko znamená mít kousek přírody po celý rok.

Zahradní jezírko obohacuje a dotváří zahradu. Dokáže podle ročních období, ale i podle denní doby a v závislosti na počasí měnit svou tvář. Jeho měnící se charakter a vzhled působí esteticky po celý rok a naší psychice poskytuje každodenní relaxaci.

Proč zvolit zahradní jezírko Praha - Západ, Středočeský kra

Zahradní jezírko zvyšuje vzdušnou vlhkost v zahradě a má pozitivní vliv i na lidský organizmus, například usnadňuje dýchání lidem s chronickými dýchacími potížemi. V letním období tlumí nesnesitelná vedra a v zimním období dokáže zmírnit holomrazy. Zahradní jezírko má i značný vliv na růst rostlin v naší zahradě a jeho zamrzlá hladina působí dekorativně i v zimě.

Plánujeme, budujeme zahradní jezírko Praha - Západ, Středočeský kraj

Přírodní jezírko představuje náročnou zahradní stavbu, která se musí dobře naplánovat a kvalitně zrealizovat, a to od výkopových prací po finální osázení vhodnými rostlinami a zřízení optimální filtrace. Samotné rostliny na dokonalé filtrování vody nestačí. Nejdříve se rozhodneme jak bude jezírko vypadat a k čemu bude sloužit. Můžeme mít jezírko jen jako dekorační prvek, s rybičkami, jezírko na koupání nebo kombinované. Od toho se odvíjí jeho umístění, rozloha, tvar a hlavně hloubka. Zahradní jezírko neumisťujeme do blízkosti listnatých stromů (spadané listy nebo plody v jezírku zahnívají), nemělo by být ani na celodenním přímém slunci. Nejschůdnějším řešením je umístit jezírko v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých neopadavých jehličnanů. Dostatečná vzdálenost je důležitá kvůli ideálnímu stínu, který je závislý od hustoty a vzrůstu jehličnanů. Stín může vytvořit i umístění velkých balvanů na břeh jezírka. Mělčí jezírka jsou náchylnější na přehřívání vody a tvorbu řas, proto raději volíme jezírka hlubší nebo stupňovitá.

Důležitý je i výběr správného čerpadla pro jeho filtraci. Typ čerpadla závisí na hloubce jezírka a na vzdálenosti dopravované vody. Nezbytnou součástí je také UV lampa, která ničí plovoucí řasy. Nesmíme zapomenout ani na správné osázení jezírka a jeho okolí tak, aby splývalo s okolím. Samotné jezírko osázíme rostlinami, které zlepšují kvalitu vody, např. Pryskyřník, Stolístek, Růžkatec, Vodní mor, Máta vodní, Kotvice plovoucí nebo Vachta trojlistá. Vodní plocha má být z 1/3 zastíněná, proto jezírka osazujeme i různými druhy leknínů a rákosů.

Zahradní jezírka – ukončení okraje jezírka

Jedním z nejdůležitějších prvků na celé stavbě jezírka je jeho správné ukončení. To zaručuje estetičnost jezírka a především dlouhou stabilitu fólie. Pokud okraje ukončíme špatně a fólie bude vyčnívat nad hladinou vody, bude na ni negativně působit UV záření, a tím se značně zkrátí její životnost. Výborným ukončovacím prvkem je rozprostření malých nebo rozmístění velkých kamenů.

Zahradní jezírka – co s vybagrovanou zeminou?

Odvoz vybagrované zeminy, kterou tvoří horní úrodná zemina a spodní hlubinná hlína, navýší celkové náklady na budování jezírka. Proto můžeme spodní vrstvu vybagrované hlíny ode dna jezírka uchovat k zasazení vodních rostlin a rostlin, které zpevní bahnitý břeh. Tato zemina totiž není příliš bohatá na živiny, takže zabrzdí množení vodních řas. Na zeminu navrstvíme oblázky, které zpevní břeh pod sebou, takže se nebude vyplavovat do vody a znečišťovat ji. Vytěženou horní úrodnou zeminu použijeme na vyrovnání zahradního terénu, cesty nebo svahu, popřípadě k vymodelování zahradní plochy. Místo nudné roviny může při troše fantazie vzniknout dynamická krajinka s rozmanitě osázenými pahorky a svahy.

Zahradní jezírka koupací nebo jen pro ryby?

Zahradní jezírka s prostorem pro plavání jsou moderní a oblíbená. Jsou vhodná pro osoby náchylné k ekzémům i alergiky. Koupací jezírko je v podstatě kombinací bazénu a přírodního zahradního jezírka s filtrací vody pomocí tzv. mechanicko-biologické filtrace. Koupací jezírka by měla být navržena s přírodní filtrací, která funguje i bez drahých filtračních přípravků a zajišťuje téměř bezúdržbový provoz pro uživatele. Vhodně zvolená filtrace v kombinaci s konkrétnám biologickým systémem dokáže udržet křišťálově čistou vodu na neomezenou dobu. Někteří majitelé koupacích jezírek používají k filtraci prostředky k čištění bazénů. Chlór, peroxid, bazénová chemie a další prvky v nich obsažené nenapravitelně likvidují mikroorganizmy, bez kterých by přirozená filtrace jezírek nebyla možná. Milovníci ryb dají přednost jezírku plných ryb a vodních rostlin, ti náročnější i chovu kapříků KOI. To, jestli budou v jezírku ryby záleží na majiteli, ale v koupacím jezírku je z bezpečnostních důvodů nutné mít vodní čerpadlo namontováno nasucho, tj.buď v šachtě nebo tak, aby neleželo ve vodě (podobně jako u bazénů). Kdyby totiž došlo k poškození vodního čerpadla nebo přívodního kabelu a selhal by i proudový chránič, hrozí úraz elektrickým proudem.

Montáž čerpadla nasucho je však výhodná pro všechny typy jezírek: při poruše jde čerpadlo z šachty snadno vymontovat, vyčistit a opravit, čerpadlo nenasává tolik hrubých nečistot, a tím se mu prodlužuje životnost, nehrozí úraz elektřinou, v jezírku je čerpadlo, hadice a kabel snadno viditelné, čerpadlo nasává vodu shora, nečistota se usazuje okolo, všechno je pěkně schované v šachtě. Vybudování koupacího jezírka je finančně náročnější z hlediska pořizovacího i provozního-čím větší, tím dražší. Při rozhodování musíme vzít v potaz náklady za elektřinu na provoz čerpadel, UV lamp, různých bakteriálních přípravků i spotřebu vody. Platí zásada, že jezírka nad 100m3 jsou méně choulostivá na výkyv teplot a udržují si stabilnější vodní prostředí, z ekonomických důvodů je vhodnější o rozloze 10-50m3. Hloubka vody by se měla pohybovat od 1m u přítoku do jezírka po 2m i více v nejhlubším místě u sání.

Zahradní jezírka – jak funguje biotop

Tvar zahradního jezírka se samočistící schopností-biotopem musí mít nepravidelný, na každém místě jiný tvar. Takové jezírko je ideální ke koupání. Hloubka plavací části se pohybuje kolem 1,5-1,8m a délka 4-5m. Základem jsou okrasné a z hlediska filtrace i užitkové rostliny. Filtrace funguje v několika dimenzích: povrchová voda z jezírka teče do tzv. skimmeru, který zachycuje povrchové nečistoty, dále do armaturní šachty s čerpadlem (ve vegetačním obdobím by mělo fungovat 8-12 hodin denně), dále voda teče do potrubí, na jehož konci jsou filtrační nádoby a do druhého potrubí, které vede k pramenitému kameni. Díky činnosti mikroorganizmů se právě tady voda okysličuje. Voda v samočistícím jezírku by se měla měnit každých asi pět let, většinou však vydrží čistá mnohem déle. Výhodou jezírek s biotopem je, že jsou nenáročná na údržbu, v podstatě se o ně nemusíme starat. Stavba přírodního jezírka je samozřejmě dražší než plastové zahradní jezírko, jehož orientační cena je 3 500,-Kč/m, ale z pohledu provozu je biotop mnohem výhodnější a ekologičtější. Budování takového jezírka je výhodné svěřit do rukou odborníkům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6138 (zahradnimagazin.cz#9829)


Přidat komentář