Vyspádování zahrady - opěrné zídky

Nejpevnější opěrná zeď je z betonu, litého přímo do připraveného bednění a vyztuženého ocelovými pruty nebo předem připravenou armaturou. Pevnou opěrnou zídku můžeme zhotovit i z dutých betonových tvárnic zpevněných kovovými pruty.

Moderní zahrada - opěrné zídky

Výstavba opěrné zídky vyšší než 750 mm je záležitost, kterou nelze brát na lehkou váhu, zejména když je zem, kterou má zadržet, těžká a potřebuje odvodnění. Každá opěrná stavba bude muset odolat plné váze mokré zeminy, kterou bude mít za sebou, a bude vlastně tvořit bariéru přirozenému odvodňovacímu systému svahu. Má-li stavba vydržet, musí být zajištěna před prosakováním. Má-li být opěrná zídka blízko domu, poraďte se raději s odborníkem, zejména chcete-li zídku usadit do strmého svahu.

Vyspádování pozemku

Často ani není potřeba stavět opěrnou zídku, stačí vyspádovat pozemek několika násypy typu výkop/výplň, které upevníte drny nebo osadíte zelení. Je-li svah mimořádně strmý, můžete použít několika opěrných zídek za sebou.

Typy opěrných zdí

Nejpevnější opěrná zeď je z betonu, litého přímo do připraveného bednění a vyztuženého ocelovými pruty nebo předem připravenou armaturou. Pevnou opěrnou zídku můžeme zhotovit i z dutých betonových tvárnic zpevněných kovovými pruty, do kterých se naleje beton. Cihla je méně pevná a pro stavbu opěrných zídek vyšších jak 1 metr je nevhodná. Chcete-li mít vysokou opěrnou zeď s cihel, musíte nejdříve zhotovit opěrnou zídku z betonu a cihly k ní přizdít. Pro opěrnou zeď je vhodný i přírodní kámen, který je z jedné strany osekaný nebo nahrubo opracovaný. Suchá zídka tvořená z kamenů s volnými místy pro výsadbu rostlin působí příjemným dojmem. Jako opěrný materiál můžeme použít i dřevo, jako jsou např. železniční pražce nebo kulatinu, kterou umísťujeme svisle. Fošny se kladou vodorovně, ale opěrné sloupky musí být ukotveny do svahu například pomocí kovových tyčí zasazených do betonu ve svahu.

Nezapomeňte na drenáž podél opěrných zídek a zdí

Je důležité, aby v opěrné zídce byli průsakové otvory, které zabraňují shromažďování vody za její zadní stěnou. V zídce můžete nechat volné mezery, nebo zabudujete drenážní trubky, které budou ústit v líci zídky v určitých odstupech. Voda se pak odvádí podél zídky žlábkovitým svodem. Zadní část zídky je dobré vyplnit hrubým štěrkem a zbytky popela. Bylo by vhodné také základní zídky opatřit drenáží na odvedení přebytečné vody.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6132 (zahradnimagazin.cz#8888)


Přidat komentář