Výroba zahradních bran

Zahradní brána je v obou možných významech tohoto slova vstupem do vaší zahrady. Neubráníte se pohledu na ni a bude to první, co z celé zahrady každý den uvidíte. Musí tedy vypadat dobře.

Zahradní brána

Zahradní brány mají dvě možné definice, které v tomto článku popíši. Jsou to jednak vstupní brány na váš pozemek – tedy vstupní vrata, anebo menší obloukové průchody, které si lidé dávají na** zahradu**. V obou případech jsou tím prvním, co ze zahrady uvidíte a protože je první dojem důležitý a někdy dokonce nejdůležitější, nevyplácí se výběr zahradní brány a její montáž podceňovat. Pro kolemjdoucí může být vaše zahradní brána vizitkou vaší zahrady (kterou třeba přes plot celou neuvidí).

Dělení zahradních bran

V první řadě je třeba rozlišovat mezi zahradními branami a zahradními bránami ve významu „zahradní vrata“. Vzhledem k tomu, že terminologicky jsou tyto pojmy zaměnitelné, se věnuje tento článek oběma.

Co se týče zahradních bran jakožto obloukovitých konstrukcí na vaší zahradě, jedná se o konstrukci z pevného materiálu, na jejímž vrcholu jsou nejčastěji nějaké popínavě rostliny. Dělit lze tuto kategorii na brány kovové a dřevěné, popř. je možné vyrobit i plastové, což ale není ideální (zejména z estetické stránky). Jejich umístění by mělo být na chodníku nebo pěšině směrem k centru vaší zahrady (např. při vstupní cestě k jezírku).

Základní dělení zahradních bran jako vstupních bran na váš pozemek, je dělení na zahradní brány otevírané elektronicky nebo manuálně. Výhody a nevýhody jednotlivých skupin jsou zcela zřejmé. Manuální otevírání brány je pro většinu lidí pravděpodobně poněkud otravné. Elektrické otevírání je komfortní, ale je dražší na pořízení, přičemž samozřejmě také spotřebovává energii. Navíc se může elektronické otevírání brány v některých případech ukázat jako pomalejší než manuální. K elektronicky otevírané bráně je možné dodat ovladač, ale není to nutné a je samozřejmě možné ho dokoupit dodatečně a bránu otevírat připraveným tlačítkem.

Dále lze v případě elektricky ovládaných dělit zahradní brány na posuvné a křídlové. Rozdíl je zde ve způsobu otevírání samotné konstrukce brány. Brány posuvné významně šetří místo, protože se konstrukce brány posune do strany.   Vhodné jsou proto pro menší zahrady a také v případě nájezdu nebo vstupu do zahrady, který je ve sklonu.

Další dělení elektronicky otevíraných bran je podle způsobu otevírání. Některé brány jsou kolejnicové. Tyto druhy bran se pohybují po kolejnici, která je pod nimi zapuštěna do betonu. To znamená, že tuto kolejnici musí majitel v případě vjezdu autem překonat, ale obvykle se nejedná o velký hrbol. Dražší alternativou jsou pak brány bez kolejnic, u kterých je samotná konstrukce brány držena nad zemí.

Nakonec lze tyto brány také dělit podle materiálu. Jde spíše o estetickou a cenovou záležitost, protože materiál nemá příliš vliv na funkčnost. Brány mohou být kovové nebo dřevěné. Otázkou je také u materiálu jeho průhlednost – nebo spíše průhlednost mezi jednotlivými mřížkami. Skrz některé brány není vidět vůbec nic, zatímco u jiných je relativně dobře vidět dovnitř na vaši zahradu. Je na vás, zda si raději zachováte soukromí, nebo vám nebude občasný pohled kolemjdoucího na vaši zahradu vadit.

Výroba zahradních bran

Zahradní bránu, tedy onu obloukovitou konstrukci na vaší zahradě, lze vyrobit poměrně snadno. Jejím základem je kovová nebo dřevěná konstrukce. Ty kovové se dají pořídit normálně v obchodě, ale pokud jste trochu kutilského zaměření, jistě budete schopen si ji vyrobit i sám. Co se týče rozměrů, v zásadě hraje roli jen estetický dojem a také vaše výška, abyste mohli pod bránou bez pokrčení projít.  S tímto můžete, ale nemusíte, myslet i na případnou návštěvu vyšší osoby. Zejména pokud ale nějakou znáte a často k vám chodí na návštěvu, to není špatný nápad.

Po výrobě samotné konstrukce přichází na řadu zasazení popínavých rostlin. Můžete zkusit vysázet je po obou stranách konstrukce, ale dá se to udělat i tak, že je zasadíte jen po jedné straně. V každém případě je pak potřeba čekat, až popínavé rostliny dorostou do délky, aby popínaly celý oblouk. Výběr rostlin by měl být veden snahou, aby brána do určité míry vystupovala z celkového vzhledu zahrady, ale ne příliš. Rozhodně se doporučuje použít rostliny, které zapadají do celkového charakteru zahrady a nejsou takříkajíc „pěstí na oko“.

Co se týče druhého významu slova, tedy vstupních bran na pozemek, není dnes časté si je dělat sám (a asi to ani není v schopnostech většiny lidí).  Zahradní brány tohoto významu se tedy vybírají.

Výběr zahradních bran

V případě zahradních bran, jakožto vstupních vrat na váš pozemek, nepřipadá možnost vlastní výroby příliš v úvahu, proto dochází spíše k výběru firmy, která tyto brány vyrobí a posléze na vaší zahradě postaví.

Asi první otázkou je otázka vzhledu. Je potřeba vzhled brány vybírat podle toho, aby se hodila k plotu nebo zídce a také aby celkově seděla k vzhledu a charakteru zahrady a domu. Na výběr je poměrně široká paleta různých tvarů a barev, takže si jistě vyberete.

Výrobců zahradních bran, jako bran u vstupu na pozemek, je celá řada. Vhodné je, porovnat je z hlediska ceny a kvality. Je také potřeba počítat s tím, že stavba není krátká. Dopředu se s výrobcem domluvíte, kdy se u vás staví se zaměstnanci a bránu postaví. V tento den je třeba počítat s tím, že budete mít na zahradě menší stavební ruch.

Některá úskalí zahradních bran

V souvislosti s elektronicky otevíranými bránami přichází do úvahy několik menších problémů. V první řadě se u některých modelů v zimě stává, že zamrzne (nebo přestane vlivem váhy sněhu na něm) pracovat motorek, pohánějící bránu. Výrobci bran s touto možností však počítají a proto je u každé této brány manuální možnost otevření. Musí se však nejprve odpojit motorek od samotných vrat prostřednictvím klíče, který k bráně dostanete. Ten se nevyplácí ztrácet. Celému tomuto problému se ale dá ve většině případů předejít správnou údržbou, tedy častým smetáváním sněhu a ledu z mechanismu a samotných vrat a také udržováním kolejničky (pokud máte kolejnicovou bránu) čisté a sjízdné.

Závěr

Tento článek si dal za úkol vysvětlit rozdíl mezi dvěma možnými definicemi pojmu „zahradní brána“ a také popsat výrobu těchto brán nebo jejich výběr. Rozhodně se v obou případech jedná o velmi viditelnou část vaší zahrady, a proto se nevyplácí podceňovat její důležitost. Mnozí hosté se ani nedostanou za vaši zahradní bránu a mohli by tak vaši zahradu soudit právě podle této brány. To byste jistě nechtěli. Vybírejte nebo vyrábějte proto zahradní brány s vědomím toho, že budou reprezentovat vaši zahradu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6143 (zahradnimagazin.cz#9840)


Přidat komentář