Tvorba zahradních jezírek - Královéhradecký a Liberecký kraj

Okrasné jezírko lze vytvořit nejen na zahradě, ale také na terase, střeše či ve větší lodžii. Může mít mnoho podob. Při jeho plánování je však nutné vycházet nejen z rozlohy pozemku, který máme k dispozici, ale také ze stylu naší zahrady nebo terasy.

Existuje mnoho důvodů pro založení** jezírka na zahradě**. Voda má magické kouzlo a je pro mnoho lidí** ** velmi přitažlivá. Rovná vodní plocha uklidňuje a bublání potůčku pociťujeme jako příjemnou zvukovou kulisu. Jezírka, která mají spíše přírodní vzhled nám poskytnout mnoho kouzelných zážitků i relaxaci. Účinky vody umocňují i živočichové a rostlinstvo. Jejich detailní pozorování nám umožní vhodně rozestavěná odpočívadla, můstky i úprava okrajů jezírka.

Vhodné stanoviště pro jezírko

Nejvhodnějším stanovištěm budoucího jezírka jsou oblíbená a často využívaná místa v zahradě, například v blízkosti domu, při vstupu do domu nebo při odpočívadle. Naopak nevhodná jsou stanoviště přímo pod stromy – vodní plochu jezírka by totiž silně znečišťovaly spadané listy. Problematické může být i plně slunečné místo – především u jezírek s rybami. Za vedra se ohřívá voda, snižuje se v ní obsah kyslíku a silně se rozmnožují řasy. Nevhodné je však i stanovištěm v plném stínu. Vývoj rostlin se při nedostatku světla opožďuje a také voda je zde stále příliš studená.

Doporučení – o budoucím stanovišti a velikosti jezírka je nejlépe rozhodovat v létě. Stromy i keře jsou olistěné, je jasně patrné rozdělení světla a stínu a jsou jasnější také velikostní poměry. Rozhodování je tedy mnohem realističtější.

Vhodný tvar zahradního jezírka

Většinou se požaduje přirozený,** s okolím splývající tvar**. Časem se však oceňuje kontrast mezi přímými okraji a rozmanitými tvary rostlin. Přirozeně působící okrouhlé tvary jsou vhodné do větších zahrad. V malých zahradách nebo v blízkosti domu se dobře uplatňují geometrické a hlavně pravoúhlé tvary. Asymetrické a volněji pojaté zahradní řešení, například s volně umístěnými přírodními kameny vyžaduje dostatek místa na pozemku. Vhodný tvar zahradního jezírka je však odvislý od stylu zahrady a k jeho určení můžeme použít jednoduché pravidlo: při pravidelném tvaru zahrady a záhonů založíme pravidelné jezírko (to samé platí i u terasy - pokud její tvar není nijak zvlněn a použitá krytina je architektonicky střídmá a jednoduchá mělo by mít jezírko jednoduché tvary a jeho okraje mohou být klidně z kovu nebo dlaždic).

Správná velikost zahradního jezírka

Protože se rostliny rychle a silně rozrůstají, neměla by být vodní plocha příliš malá. Aby se osázení dobře uplatnilo, měla by být pouze jedna třetina vodní plochy pokryta vyrostlými rostlinami a dvě třetiny by měly zůstat volné.

Správná hloubka zahradního jezírka

Jezírko pouze s rostlinami může být maximálně 40-60 cm hluboké. Nemusí být hlubší, ale v některých částech musí být mnohem mělčí. Pro lekníny by mělo být jezírko alespoň v místě, kam rostliny zasadíme, 60-80 cm hluboké a mělo by mít plochu aspoň dva metry. Pro miniaturní lekníny a jiné vodní rostliny postačí menší hloubka i plocha. Jestliže mají být v jezírku ryby a mají přežít zimu, musí být v některých místech hloubka nejméně 80 cm, lépe 120 cm. Tato hloubka je žádoucí i u jezírek na plném slunci, aby se zabránilo silnému zahřívání vody.

Stavba zahradního jezírka – možnosti realizace

Protože je na trhu k dispozici řada šikovných komponentů a materiálů není složité si jednoduché jezírko vyrobit svépomocí. Složitější kompozice například kaskády, vodotrysky nebo celou vodní zahrádku je však lépe svěřit odborné firmě.

Jezírková fólie

S pomocí těchto** speciálních fólií** si můžeme vytvořit jezírko, jaké si představujeme. Fólie s ochranou proti UV záření musí být poddajná, mrazuvzdorná, nesmí obsahovat škodlivé látky pro rostliny, ryby a jiné vodní organismy. Běžná tloušťka fólií se pohybuje mezi 0,5 a 0,8 mm. U jezírek určených i pro koupání se používají fólie o tloušťce 1,2-1,5 mm. Při hloubení a tvarování nesmíme zapomenout na důležitost jednotlivých zón, které přísluší určitým druhům rostlin. Před položením fólie musíme v základu vybrat všechny kořeny, aby fólii neproděravěly. Vykopanou jámu je dobré vysypat pískem, následně pak přijde vrstva ochranné textilie, jež zabraňuje proražení fólie ostrými předměty. Aby voda z jezírka nepřetékala, musí být okraje fólie výš než vodní hladina. Nádrž je dobré doplnit filtrovacím zařízením. Týden po napuštění můžeme začít vysazovat rostliny, buď přímo, nebo do speciálních košů. Voda z fóliového jezírka se na zimu nevypouští, a tím se trvanlivost fólie prodlouží.

Hotové plastové formy

Výhodou je snadnější manipulace než s fólií, lépe se ukládají na místo. Také nebezpečí proražení je mnohem menší. Nedostatkem mohou být určitá omezení při volbě vhodného tvaru. Většinou jsou vyrobeny z polyetylenu zesíleného skelným vláknem. Hotová plastová jezírka jsou ideálním řešením pro malé zahrady. Rychle se postaví a poskytují atraktivní podívanou.

Použití betonu

V současné době se od něj poněkud ustupuje, protože hrozí popraskání betonu a prosakování vody.

Bezpečnostní opatření

Abychom zabránili úrazům malých dětí, nezřizujeme zahradní jezírka s příkrými stěnami, ale s širokými a mělkými pobřežními pásy okolo, které umožní dětem pohyb zpět. Výborné zabezpečení poskytují stavební ocelové sítě s malými oky, které se instalují těsně pod vodní hladinou.

Vysazování rostlin do zahradních jezírek

Pro rostliny určené do zahradních jezírek je vždy potřeba vytvořit vhodné podmínky. Nakoupené sazenice nikdy nenecháváme v jejich původních obalech. Rostliny vysazujeme vždy během jejich vegetačního období buď přímo do dna či břehů, nebo speciálních květináčů a to ve chvíli, kdy se čerstvá voda po napuštění jezírka zbavila chloru a ustálila se. K vysazování používáme pouze substrát určený přímo pro vodní rostliny.

Druhy rostlin vhodných do zahradních jezírek

Druhy jsou:

  • Vodní rostliny - typickým představitelem  jsou lekníny (Nymphaea). Lekníny mají na jezírko velmi příznivý vliv, protože svými listy zakryjí vodní hladinu, tím vytvoří stín, který brání enormnímu bujení řas. V teplých letních dnech regulují přehřívání voda a zlepšují tak podmínky pro ryby.
  • Plovoucí rostliny - nejznámějším představitelem této skupiny rostlin je vodní hyacint (Eichornia) a babelka (Ppistia). Jejich listy a stonky plavou volně na hladině nebo pod ní, květy jsou na hladině. Oba druhy jsou málo odolné vůči mrazu.
  • Ponořené rostliny - velmi známý je nenáročný růžkatec (Ceratophyllum). Kořeny, stonky a listy jsou pod vodou, květy jsou na hladině nebo pod vodou.
  • Pobřežní rostliny - hlavní účel těchto rostlin je dekorační. Kořeny mají ponořené, listy a květy jsou nad vodou. Tvoří hranici a plynulý přechod mezi vodou a okolím nádrže. Do této skupiny patří velké množství rostlinných druhů, například puškvorec (Acorus), blatouch (Caltha), houtunia (Houttuynia) nebo kosatec (Iris). Velmi dekorativní jsou nezralé palice orobince (Typha).
  • Bahenní rostliny - vyžadují vlhkou půdu bohatou na humus. Kořeny rostou ve vlhké půdě a listy s květy jsou nad povrchem. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří funkie (Hosta). Velmi nenáročné a rychle rostoucí je rdesno (Polygonum).

Koupací jezírko

Zajímavou variantou zahradního jezírka je takzvané** koupací jezírko.** Jedná se o** ** větší vodní plochu sloužící nejen k okrase, ale zároveň i ke koupání. Jezírko se skládá z hlubší části určené k plavání, která je bez rostlin a z mělčí části s rostlinami náročnými na živiny, které přirozenou cestou zbavují vodu zákalu a znečištění. Vše je přirozené a spolu s námi ve vodě plavou i ryby a jiní živočichové.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6142 (zahradnimagazin.cz#9836)


Diskuze a zkušenosti

michele | 13.06.2014 15:05
Re: Tvorba zahradních jezírek - Královéhradecký a Liberecký kraj dobry den, hledam odbornika,ktery by mohl postavit koupaci samocistici jezirko. jsem blizko ceske lipy. prosim ozvete se, dekuji, michele


Přidat komentář