Nátěry plotu

Kvalitně natřený plot je do jisté míry vizitkou obytného domu. O tom, že správně natřít plot není až tak snadné, se mohli přesvědčit mnozí kutilové. Zaschlé kapky stékající barvy anebo nerovnoměrně nanesená barva všímavému návštěvníkovi určitě neujde.

Něco o plotech

Jednou z nejvýznamnějších funkcí plotu je odnepaměti ochrana pozemku a majetku na něm. Plot je důležitou součástí zahrady, nejvíce v její vstupní části. Kromě těchto úkolů plot vymezuje pozemek  či plochu a svou výškou pozemek může zvýraznit. Plot je velmi často také první, co nás při příchodu k domu zaujme a opticky může návštěvníka odradit nebo v tom lepším případě pozvat do domu. Při správném výběru koncepce může plot podtrhnout stavbu domu nebo naopak při výběru nesprávném  její architekturu může potlačit. Při stavbě plotu a potažmo i jeho povrchové úpravě je důležité najít správné proporce mezi estetikou a praktickou funkcí. Je rozdíl, zda nás plot odděluje od rušné ulice, sousedů nebo zemědělské krajiny. Jestliže chceme oddělit náš pozemek od veřejného prostoru, zvolíme pevný, masivní a estetický plot, který koresponduje s architekturou jak okolí, tak domu. K plotu samozřejmě náleží i branka, případně brána, jejíž estetický vzhled má také nezastupitelnou úlohu. Často nám může dobře posloužit i drátěný či pletivový plot. S výběrem druhu plotu a oplocení úzce souvisí i jeho povrchová úprava, zejména pak zvolený druh nátěru. Nesprávně zvolenou barvou můžeme celý dojem z plotu zkazit a tím zkazit i dojem na celý náš dům, proto je důležité barvu a druh nátěru nebrát na lehkou váhu.

Jak provádět nátěry

Vzhledem k tomu, že se ploty téměř vždy nachází v exteriéru, je nutné je chránit před povětrnostními a klimatickými vlivy vnějšího prostředí, což platí jak u plotů dřevěných, tak i kovových. K tomu slouží mimo jiné i povrchová úprava nátěrem, na jehož správném zvolení  velmi záleží.  Jistě si uvědomujete skutečnost, že nestačí plot či zábradlí jen tak narychlo natřít tou nejlevnější barvou, kterou seženete. Je třeba přistoupit k nátěrům zábradlí a plotů s maximální zodpovědností. Velmi důležité je mimo provedení samotného nátěru a správného způsobu nanášení barvy i důkladná příprava natíraného materiálu a samotných nátěrových hmot. Určitě se vyplatí při nátěrech použít ověřené a kvalitní nátěrové hmoty, které jsou speciálně určeny na daný povrch. Je dobré popřemýšlet i o tom, zda neoslovit nějakou specializovanou firmu, která se natěračstvím zabývá. Kromě profesionálně odvedené práce má daná firma často díky nákupům většího množství barev od dodavatelů dojednané nízké nákupní ceny, což se může i příznivě promítnout do výsledné ceny.

Vhodný postup při nátěru v bodech

 • Vypracování optimálního postupu prací
 • Výběr vhodné barvy a laků s ohledem na klimatické podmínky, druh a stav dřeva či oceli a způsob používání konstrukce, stanovení vhodného způsobu aplikace barev jako je
 • Důkladná prohlídka míst určených k nátěrům
 • natírání, stříkání, lakování či namáčení
 • Zajištění dobrého přístupu ke všem místům, které je potřeba natřít
 • Zajištění prostoru v okolí prováděných nátěrů proti potřísnění barvou a proti poškození cizího majetku
 • Odstranění starých nátěrů a mechů, lehké přebroušení konstrukce
 • Chemické ošetření dřeva dle potřeby, například proti hmyzu a jiným škůdcům
 • Odmaštění podkladu pro zajištění kvalitního přilnutí nátěru ke konstrukci
 • Je vhodné provést jeden až dva základní nátěry, záleží na podkladu a druhu nátěrové hmoty
 • Provedení jednoho až dvou krycích nátěrů, dle druhu nátěrové hmoty
 • Konečný úklid pracoviště a okolí do stavu na počátku prací

Je dobré se snažit uvedený postup dodržovat, není nutné jej však samozřejmě dodržovat striktně, vše záleží na druhu plotu, na jeho stavu, na materiálu, z kterého je vyroben, atd. Je to jen takový nástin, jak by měl pracovní postup vypadat.

Jaké použít barvy na dřevěný plot

Před použitím je důležité si u každé barvy přečíst návod k použití a nezapomenout barvu promíchat. Například pro nátěr dřevěných plotů jsou asi nejlepším řešením tenkovrstvé lazurovací laky, které hluboko pronikají do dřeva, čímž jej dobře chrání proti vnějším povětrnostním vlivům. Vzhledem k tenké vrstvě laku na povrchu není nutné jej při pozdějších opravách odstraňovat. Lazurovací laky navíc zachovávají na dřevě jeho přirozenou strukturu, což zajisté Váš dřevěný plot učiní velmi atraktivní. Je dobré při nátěru různých druhů dřev, nejdříve vyzkoušet odstín lazurovacího laku tzv. nanečisto, ať pak nejste nemile překvapeni, jelikož jinak vypadá stejný lak použití na smrkovém dřevě a jinak např. na dřevě borovém.

Rady jak natřít kovový plot

Vzhledem k tomu, že se ploty nachází ve venkovním prostředí, jsou, jak již bylo zmíněno, vystaveny vnějším klimatickým vlivům. Při ochraně proti těmto vlivům je u kovových plotů důležité zabránit pronikání vody ke kovové konstrukci, jinak nastane rychlý proces rezivění. Proto vše, co u plotu (a nejen u plotu) podléhá korozi, je třeba natřít. Kromě ochrany dodávají povrchu vrchní laky i pěkný vzhled. Na všechny nátěry je důležité použít barvy speciálně určené k danému druhu nátěru a před použitím si také přečíst návod k použití. Důležitá je také pojivová báze, která určuje použití vybrané nátěrové hmoty na konkrétní prostředí nebo namáhání. Nejčastěji se jedná, jak je uvedeno výše, o ochranu proti povětrnostním vlivům, někde je požadována odolnost vůči kondenzované vlhkosti, agresívnímu prostředí nebo trvalému ponoření do vody. Na ochranu proti atmosférické korozi jsou nejvhodnější barvy alkydové, akrylátové a polyuretanové, které mohou být jak vodou ředitelné, tak i klasické, u nichž se k ředění používá rozpouštědel. Dobrou přilnavost zajistíme, když zvolíme před samotným nátěrem vhodnou základovou barvu určenou na konkrétní kov. Je potřeba si uvědomit, že většinu základních antikorozních barev určených pro ochranu oceli nelze aplikovat na pozinky nebo hliník. Natíraný povrch je nutné  nejprve důkladně očistit a odmastit, např. horkou vodou se saponátem, a poté opláchnout. Pro méně náročné prostředí se nátěr skládá z jedné vrstvy základní barvy a poté z jednoho nátěru vrchním emailem. Čím víc je však povrch plotu ohrožován korozními vlivy prostředí, tím musí být nátěrový systém kvalitnější a v silnější vrstvě. Docílíme toho obvykle dvojnásobným až trojnásobným nátěrem vrchní barvou či emailem.

Nátěr starého plotu

Jestliže obnovujeme na kovovém plotu starý nátěr, který se zatím ještě neodlupuje, můžeme jej pouze odmastit, povrch poté stačí lehce zdrsnit drátěným kartáčem a natřít. Jestliže se loupe, musíme jej kompletně odstranit, a to buď obroušením, nebo lze použít odstraňovač starých nátěrů. Obroušený, očištěný a odmaštěný povrch natřeme podkladovým nátěrem, který tvoří vrstvu mezi základním a vrchním nátěrem a mimo některé speciální vlastnosti se podílí na celkové tloušťce nátěru, který tak pomáhá chránit proti korozi. U dřevěného plotu postupujeme obdobně, přičemž buď odstraníme starý nátěr obroušením, nebo za pomoci odstraňovače starých nátěrů. Vše záleží na tom, v jakém stavu se původní nátěr nachází, jestliže je ve slušném stavu, stačí jej pouze lehce přebrousit brusným papírem a poté jej můžeme natřít novou vrstvou. Jestliže máme dřevěný plot natřený barevnou lazurou, je vhodné použít ten samý odstín, případně tmavší.

Styl oplocení

Celkové ztvárnění oplocení je výsledkem výběru použitých materiálů, poměru jeho částí, zpracováním, velikosti a v neposlední řadě i zvolenou povrchovou úpravou, potažmo nátěrem. Právě špatně zvolený nátěr může celkový dojem v konečném důsledku zkazit. Vyvážená kombinace všech zmíněných aspektů vytváří estetické působení oplocení vevnitř pozemku i navenek. Plot je vnímán nejen zevnitř, ale především zvenčí, proto je třeba dbát o to, aby korespondoval  nejen s charakterem domu, ale i s okolím. Proto je třeba vstupní část, vnímanou zpravidla z ulice, přizpůsobit architektuře domu a sladit plot i se sousedními objekty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6140 (zahradnimagazin.cz#9834)


Přidat komentář