Zahrada na míru

Také se rádi díváte na detektivní příběhy z anglického venkova? Ruku na srdce, co vás přitahuje více, samotný zločin nebo ta úžasná scenérie anglických zahrádek, zahrad a parků, kterou se scénáristé zaslouženě chlubí.

Ideální prostředí pro zakládání zahrad

Kdo byl v Anglii potvrdí, že jejich venkov je opravdu ukázkou nejkrásnějších trávníků a pestrobarevných záhonů, kde z každého stonku pryští absolutní souznění člověka s přírodou. Inspiraci najdeme nejen na britských ostrovech, obdivně vzdycháme a skláníme klobouk před úpravou zeleně při cestách do zahraničí a fotíme se u nádherně kvetoucích keřů a rostlin, které v naší zahradě jen skomírají a jsou polovičního vzrůstu.Většina z nás si pak říká, kdybych měl více času, kdybych měl více prostoru, kdybych měl více peněz, tak by moje zahrada vypadala také tak, ale... Je to čirý alibismus a trocha lenivosti nebo obav, že to nezvládneme. Jste na omylu! Dá se to zvládnout a docela dobře, navíc naše domovina je ve středu Evropy a příroda při střídání ročních období ukazuje mnoho podob, výhodou je i příznivé klima s dostatkem srážek a slunečných dnů, tedy máme vše, co si zahradník může přát.

Zahrada jako živý organismus

Udržovaná zahrada je živým organismem, který se vám denně mění před očima a každé ráno při pohledu z okna, nabízí nový obraz. Od zamrzlých kapiček ve větvích stromů, přes paletu rozmanitých barev listí a květů až po uklidňující pohled na hladinu vodní plochy, ve které se třpytí hřbety rybek. Pro takové krásné scenérie však musíme i něco udělat, nejenom zvládnout základní údržbu a péči o zahradu, musíme jí nejprve vdechnout život, zanechat otisk a překročit hranici své fantazie. Tato odvaha, aby mohla být korunována úspěchem potřebuje stabilní podklad.V tomto směru je vhodné obrátit se na odborníky, zabývajícími se návrhy zahrad na míru, protože budování zahrady je tvůrčí a zároveň odborný proces, založený na pečlivém plánu a znalosti daného místa. Neočekávejte úspěch a krásu při zasazení nahodilých  rostlin získaných ve výprodeji, jen tak do půdy, která není připravena na setbu. Zahrada potřebuje zdravé a životaschopné prostředí a výsledky práce na ní, mají  sloužit nejen k odpočinku a potěše, měly by být i odkazem další generaci, která může pokračovat v tom, co jsme započali. Pokud chceme, aby životnost zahrady byla co nejdelší a její výpověď o nás co nejlepší, musíme si při jejím zakládání nebo obnově přizvat k ruce odborníky. Výběrem a vzájemnou spoluprací s někým, kdo tomu rozumí, se tak vyhneme vlastním chybám a omylům a rostlinám dáme ty nejlepší podmínky k růstu.

Zahradnictví Novák

Zahrada na míru podle pečlivého plánu

Projekt zahrady na míru je souhra tří stran, kdy dochází k nalezení toho nejlepšího pro vás a  vaši zahradu, za odborného vedení zahradního architekta. Setkání na místě, kde se bude vše odehrávat je prvním krokem realizace projektu, protože pozemek dává nejen možnosti, ale i omezení, která můžeme pozměnit díky terénní modulaci nebo úpravě terénu. Vzájemným rozhovorem získá zahradní architekt informace o budoucí představě a časových možnostech, které chcete v budoucnu zahradě věnovat. Díky tomu se pak jeho návrh může přiblížit do podoby pro vás nejpřijatelnějšího vzhledu zahrady např. feng shui, přírodní nebo formální. K tomu bude od vás potřebovat doklady, které souvisí s pozemkem zahrady, pořídí si fotodokumentaci a odebere vzorky půdy, pro zjištění jejich kvality. Získané podklady umožní zjistit rozsah odborných prací a úkonů, od kterých se bude odvíjet finanční náročnosti celého projektu.

Zahradnický projekt začíná kompozičním návrhem

Následně zpracuje kompoziční návrh, který ukáže, jak by v budoucnu mohla zahrada vypadat. Pro větší přehlednost to bývá záběr z ptačí perspektivy (axonomický pohled),  kde se objeví budoucí podoba vaší zahrady se všemi stavbami a vodními plochami, včetně rozsazení rostlin. Cenová nabídka zpracování projektu v tomto případě může být proměnlivá, protože se odvíjí nejen od velikosti a náročnosti úprav pozemku, bude také záležet na finanční hodnotě vámi vybrané kolekce rostlinstva, popřípadě i vzrůstu keřů nebo stromů a technického vybavení např. závlahového systému, elektrifikace. Poté s vaším souhlasem a upřednostněním výběru konkrétní zeleně, následuje osazovací plán, kde každá z rostlin bude mít určenou plochu k růstu a každá stavba svou polohu, včetně vymezení tras chodníčků. Pokud vám bude tento návrh vyhovovat, bude zpracován zahradnický projekt, podle kterého se bude postupovat při realizace zahrady. Výsledný dokument má písemnou (data, údaje) i výkresovou část, kde je mimo jiné zachycen růst zeleně v budoucnu, podoba zahrady v různých ročních obdobích a případné stínění plochy.

Zahradnictví Novák

Nastupuje technika a úprava terénu

Se zhotoveným projektem zahrady na míru se dá přistoupit k úpravě terénu, která probíhá doplněním kvalitní zeminy nebo zahradního substrátu, někdy se musí původní zemina pro svou nevhodnost odstranit. Součástí těchto úprav je i hrubá modulace terénu technikou, rozčlenění zahrady na jednotlivé zóny (odpočinková, relaxační, užitková, okrasná atd.) a technické (závlahový systém, elektřina) a stavební činnosti, které si klient vyžádal v podobě zahradních staveb jako jsou altány, pergoly, letní kuchyně, zídky, kamenné chodníčky atd.,  zároveň dochází k úpravě plochy, kde se počítá s vodní hladinou.

Chvíle, kdy zahrada dostává svou tvář

Takto připravená zahrada se dostává do fáze, kdy je dokončena modulace terénu a plocha je připravena na setbu nebo pokládku trávníku, výsadbu keřů, stromů a založení květinových záhonů, kdy nákup této zeleně probíhal souběžně s posledními úpravami zahrady. Do dokumentace projektu patří i názvy rostlin, které budou součástí zahrady s poznámkami o jejich vhodném ošetření. Protože rostliny jsou živé organismy, může se stát, že se v novém prostředí neujmou nebo jim tam nebude svědčit, tyto problémy pak v rámci projektu a záruční doby ve smlouvě, řeší tvůrce zahrady novou výsadbou nebo výměnou za odolnější rostliny. Pokud je zahrada tvořena mladými rostlinami a výsevem, její vzhled se bude postupně měnit, jak budou rostliny dorůstat. Rychlejší efekt lze dosáhnout výsadbou vzrostlých rostlin z kontejnerů a položením pásů hustého trávníku, tato možnost je ale finančně náročnější. Koncept celého projektu by měl být vždy řešen tak, aby klient v budoucnu na své zahradě nemusel vykonávat obtížné činnosti a jeho práce se vymezila na údržbu, sekání trávníku, prořez keřů a výsadbu květin.

Zahradnictví Novák

Revitalizace zahrad potřebuje také svůj projekt

Projekty na míru nepočítají vždy se zakládáním nových zahrad, protože existuje mnoho pozemků, kde zahrady jsou a potřebují jen úpravy jako je sekání trávy, mulčování trávníku (zabránění vysychání trávníku ponecháním rozmělněné posekané trávy na místě), odmechování nebo odplevelení znehodnocených ploch, aerifikaci (provzdušňování) a vertikutaci (prořezávání a údržba) trávníku, prořez stromů a křovin. Pokud jsou úpravy tvůrčího rázu, kdy dochází ke změně nebo úpravě zahrady cíleným prořezem a novou výsadbou hovoříme o revitalizaci, která je zřejmá u městských a zámeckých parků. Revitalizaci si však zaslouží i vzrostlé zahrady kolem rodinných domů, kdy projekty na klíč, z nich dokáží vytvořit oázy klidu pro celou rodinu a zároveň zhodnotit celou nemovitost.

Pěstování okrasných dřevin

Zahradnictví Novák se zabývá také pěstováním okrasných dřevin na ploše cca 3,5 ha, kde si může zákazník dřeviny prohlédnout a osobně vybrat.

Zahradnictví Novák

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6117 (zahradnimagazin.cz#9882)


Přidat komentář