Japonské zahrady

Oáza klidu ve formě Japonské zahrady, potěší nejen oko, ale i duši. Japonské zahrady jsou jedním z výrazných estetických prvků japonské kultury. I těm, kteří se jinak o kulturu této země blíže nezajímají, poklesne brada údivem.

Tradice umění japonských zahrad spadá do hluboké minulosti, ale v současné době stále více vyhovuje potřebám a vkusu moderního člověka. Tyto zahrady vytvářejí prostředí, vhodné k uklidnění a uvolnění myšlenek, možnosti soustředit se, odhalit v sobě citlivost ke kráse přírody. Bývají podnětem k tvůrčím myšlenkám. Jejich smyslem je přiblížit člověku podstatu přírodní scenerie. Jsou tvořeny podle specifického estetického modulu, který má široké symbolické zázemí. Vznikal v minulosti na základě velkého množství praktických rad, životních zkušeností, obav před nepřízní osudu, touhy po štěstí a velké citlivosti k přírodě. Vedle specifické zahradní architektury má japonská zahrada obecně tři základní prvky:

  • KÁMEN - jako symbol stálosti, neměnnosti, věčnosti.
  • VODA - naopak jako prvek proměnnosti, životního běhu (jezírka, fontánky, potůčky).
  • ROSTLINY - jež mají představovat krásu a bohatství země (pro výsadbu do japonských zahrad jsou vhodné: hosty (bohyšky), bonsaje, borovicové kleče, sakury, traviny různých barev a různé šíře listů, bambusy, zimolezy, javory japonské, azalky a rododendrony, kapradiny, buxus a další rostliny často spíše okrasné listem nežli květem).

Tyto symboly, produkují harmonii a energickou vyváženost. Japonské zahrady mají také variantu tzv. suché zahrady (kde není žádná voda), jezírko se pouze naznačuje plochou uhrabaného písku a potok pak kameny a kousky dřeva.

A jak by měla vypadat typická zahrada v japonském stylu?

Neexistují žádné přesné návody, jen určitá pravidla vycházející z východní filosofie, které je nutno při budování dodržet. Krása japonských zahrad vychází z estetického cítění, preciznosti a především symboliky. Je tu kladen důraz na harmonii. I když se může zdát, že některé prvky mají v zahradách pouze dekorativní charakter, opak je pravdou. V japonské zahradě není nic nahodilé, vše má své opodstatnění a místo. Vše plně respektuje tok energií, přírodu kolem. Nic se nevylučuje. Japonská zahrada je školou filozofie a zahradnictví v jednom. Japonská zahrada je životním stylem.

Původní japonské zahrady bývají doplněny** různými soškami budhů,** kamennými l** ampami nebo orientálními plastikami. Jejich hlavní **dominantou je altán - krytý tzv. orientální pavilon, kde je** možné posedět i za deště** a poslouchat zvuky kapek. O japonskou zahradu je třeba se pravidelně starat v podobě jejího** zalévání, vyplévání a v neposlední řadě sekání trávy** a jiné údržby. Projekt japonské zahrady je na místě důkladně promyslet.

**Zahradu inspirovanou Japonskem si může vytvořit každý (ti méně zdatní s architektovou pomocí). Rostlinám pro samotnou zahradu totiž naše klimatické podmínky celkem dostatečně vyhovují. Budete ovšem potřebovat spoustu trpělivosti a peněz (zřízení japonské zahrady je finančně dosti náročné, co se týče rostlin především). Když však vydržíte ve svém úsilí, zahrada Vás odmění svojí krásou a klidem, který z ní bude vyzařovat. Vaše smysly se uvolní a Vy tak načerpáte novou energii - tolik potřebnou pro naše fungování.
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6114 (zahradnimagazin.cz#9855)


Přidat komentář